Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Snart dags för missionsfesten i Vasa, ”Vägar till vattnet 6-8.6” – välkommen!

Finlands största årliga kyrkliga evenemang för internationellt arbete, den riksomfattande missionsfesten, firas den 6-8 juni i Vasa.

Festens huvudarenor är Hansa Campus och Vasa Arena. Finska Missionssällskapet och de evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa kallar alla med intresse för mission, utvecklingssamarbete och internationellt arbete att delta i programmet.

Missionsfestens slogan är ”Vägar till vattnet”, vilket syftar på att Vasa är en kuststad med en speciell anknytning till havet. Begreppet syftar också på pingsten och livets vatten.

Funktionshindrades rättigheter i fokus

På missionsfesten presenteras Finska Missionssällskapets arbete och dess samarbetsparters arbete på olika håll i världen. Deltagarna får samtidigt inspiration för globalt ansvar. På festen aktualiseras frågor kring kyrkans internationella arbete, och religionens roll i utvecklingsfrågor – vad är kyrkornas uppdrag i arbetet för rättvisa och utveckling i världen idag?

På missionsfesten i Vasa lyfts de funktionshindrades rättigheter fram. Det finns ungefär en miljard funktionshindrade människor i världen och 80 procent av dem bor i olika u-länder. Majoriteten får aldrig chansen att gå i skola och de erbjuds heller inte den vård de behöver. Speciellt funktionshindrade barn är en av världens mest sårbara grupper.

Funktionshindrade personer har samma mänskliga rättigheter som alla andra människor. Men det finns stora brister i förverkligandet av deras rättigheter – även i Finland. Finska Missionssällskapet arbetar genomgående för de funktionshindrades väl och beaktar dem i all sin verksamhet utomlands. Sällskapet är också en av världens största kyrkliga aktörer för funktionshindrades rättigheter globalt. I de praktiska arrangemangen kring missionsfesten har man beaktat olika specialbehov och har i mån av möjlighet arbetat för tillgänglighet för alla.

Massajkör och gäster från Afrika, Mellanöstern och Asien

25 medlemmar ur Loruvani Evangelistic Choir från Arusha i norra Tanzania uppträder vid missionsfesten. Största delen av körens medlemmar är massajer. På repertoaren finns förutom traditionell massajmusik också europeisk klassisk musik, afroamerikansk musik, gospelmusik och folkmusik från Tanzania.

Årets utländska gäster kommer bland annat från Tanzania, Palestina och Kina.

Jacob Moreto (Mameo ole Paulo) är biskop i Morogoro stift inom Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Biskopens eget folk, massajerna, ligger honom varmt om hjärtat. Han arbetar för att förbättra massajernas situation och håller fram deras rättigheter. Finska Missionssällskapet stöder stiftets församlingsarbete och kristna fostran. I arbetet fokuserar kyrka bland annat på förskola på massajspråket och utbildning för massajflickor. Arbetet görs tillsammans med lokala experter med rötter i massajkulturen.

Khalil Alawni är en palestinsk teckenspråkstolk och sakkunnig i frågor som gäller verksamhet för döva. Han bor i Rammallah och har verkat som Finska Missionssällskapets konsult vid starten av undervisning i teckenspråk vid Birzeit universitet i Palestina.

He Wen är biträdande generalsekreterare för Amity Foundation, en organisation för utvecklingssamarbete grundad av kyrkan i Kina. He Wen är expert på samhällsutveckling, miljöskydd, hälsa, utbildning och förebyggande av katastrofer. Han har undervisat vid universitet och varit konsult i olika internationella sammanhang.

Missionärsvälsignelse på söndag

Missionsfesten avslutas på söndagen den 8 juni klockan 12.30 med en traditionell familjemässa, där nya missionärer också välsignas till tjänst. Anna-Lena Särs välsignas till tjänst i Senegal med stöd av flera församlingar i Borgå stift.

Missionsfesten svenskspråkiga program hålls på Hansa-campus, Krutkällarvägen 2. Det tvåspråkiga och finskspråkiga programmet hålls i Vasa Arena, Parallellvägen 1.

Program och mera information finns på adressen www.missionsfesten.fi