Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Thailands lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet överräckte krishjälp

Rektorn för det lutherska teologiska institutet i Bangkok, Suk Prachayaporn, och direktorn för  Finska Misisonssällskapet, Seppo Rissanen.överräckte 13.1. den första raten av kyrkans krishjälp till de drabbade områdena i södra Thailand. Biståndet mottogs av administrationschefen i Phang Nga län, Pipop Nukavan. 

Den akuta krishjälpen, 8000 euro, gäller livsmedelhjälp till fiskarsamhället Nam Khem. Hälften av samhällets invånare omkom i flodvågen. Senare kommer man att diskutera olika möjligheter att ge yrkes- och fortbildning på lång sikt åt dem som förlorat sina hem och sin utkomst på området

Genom Nukavan framförde Rissanen också sitt varma tack till den lokala befolkningen: ”Trots att de själva förlorat både anhöriga, hem och uppehälle i katastrofen, räddade de finländare genom djungel och bråte till sjukhus och gav dem t.o.m. sina egna kläder.”

”Som kristna vill vi dela med oss av det vi har,” sade rektor Suk Prachayaporn. ”Vi önskar att ni kan fortsätta ert liv i er hembygd. ” Suk deltar, tillsammans med de lokala myndigheterna, i planeringen av kyrkans biståndsverksamhet på lång sikt och eventuell fortbildning av dem som förlorat sitt yrke.

Mat och bostäder

”Endast på Takua Pa område, norr om Phuket, har 15 738 människor förlorat sitt hem”, berättar Pipop Nukavan. ”Under de första dagarna bad vi frivilligorganisationer från Bangkok till området för att dela ut mat. Hemlösa och föräldralösa barn samlades till skolor och kriscenter och fick tre mål mat per dag. Nu, då biståndsgrupperna har rest tillbaka, är behovet av akut hjälp stort. Vi försöker förhindra undernäring och epidemier.”

”Över 3000 soldater är med i röjnings- och återuppbyggnadsarbetet. Till de värst drabbade området har man hämtat ett stort antal tränade elefanter, från Thailands f.d. huvudstad Ajuttaya, där man specialiserar sig på att träna elefanter. De klarar av att arbeta i mycket svår terräng. Under förloppet av fyra månader kommer vi att bygga 500 nya bostäder för dem som förlorat sina hem,” berättar Nukavan och tackar den lutherska kyrkan i Thailand och dess samarbetsparter, som har lovat bekosta tjugo hus.

En sista välsignelse inför hemfärden

De identifierade finländska katastrofoffren välsignas inför hemfärden. Innan de förflyttas till flygplanet hålls en andaktsstund som förrättas av identifieringsteamets präster.

”Representanter för teamet och Finlands utrikesministerium är närvarande. Poliserna följer kistan på flyget från Phuket till Bangkok, där den fortsätter med Finnair till hemlandet,” berättar kyrkoherde Kaj Engström, som är medlem av centralkriminalpolisens team.

Missionsdirektor Seppo Rissanen hade också möjlighet att besöka den finländska indentifikationsteamet, där fyrtio finländska experter intensivt samarbetar med kolleger från de andra nordiska länderna.

Finlands ambassad i Bangkok arrangerade en mottagning i samband med premiärminister Matti Vanhanens besök 17.1. Vanhanen tackade dem som givit krishjälp på katastrofområdet och på sjukhusen i Bangkok. FMS missionärer hade ocksåp möjlighet att samtala med premiärminiastern. På bilden från vänster diakonissorna Anneli Könni och Leena Helle, premiärminister Matti Vanhanen, dekan Lilja Kinnunen-Riipinen och pastor Jukka Helle.

 

Lilja Kinnunen-Riipinen, Bangkok/FMS.