Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Trettondagskollekten stöder personalutbildningen i afrikanska kyrkor

Jultidens festligheter avslutas den 6 januari, på trettondagen, som har firats allt sedan 100-talet, då till minne av Jesu dop. Numera är dagen tillägnad Österns vise, kaldeiska stjärntydare, som kom från det nuvarande Irak för att hylla Jesusbarnet i Betlehem. Trettondagen betraktas därför också som den universella missionens dag.

Trettondagskollekten i de lutherska kyrkorna i Finland uppbärs för att samla medel till kyrkans personalutbildning i Etiopien, Namibia, Senegal och Tanzania via Finska Missionssällskapet.

Sällskapet har förbundit sig till att samarbeta med kyrkorna på lång sikt inom detta område, samt bl. a genom att bevilja stipendier. På programmet står också utveckling av kontextualiserad teologi och lokal forskning.

Kyrkan andlig och social aktör

Den etiopiska Mekane Yesuskyrkan har fyra miljoner medlemmar och är en av världens snabbast växande kyrkor: fem tusen församlingar och tretusen predikoplatser servas av endast 1500 utbildade präster. En stor del av verksamheten drivs av över 300 000 frivilliga.

Mekane Yesuskyrkan gjorde redan för sex år sedan ett principbeslut att kampen mot aids gäller allt kyrkligt arbete. Kyrkan strävar efter att utbilda alla anställda och frivilliga till aidsupplysare. Det gäller speciellt attitydfostran: hur man bemöter dem som har insjuknat och dem som har blivit föräldralösa på grund av aids.

Ett av landets fyra prästseminarier, Mekane Yesus seminarium i Addis Abeba är kyrkans centrala utbildningsinstitut. I Hosaina utbildar Mekane Yesus seminarium präster på en treårig kurs för hela södra Etiopien.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania är landets största protestantiska kyrka. med ca 2,1 miljoner medlemmar. Kyrkan är en betydande samhällelig opinionsbildare, vars hälsovårds- och utbildningsverksamhet, speciellt Tumaini universitetet har stärkt dess ställning.

Den lutherska kyrkan i Senegal satsar speciellt på alfabetisering Över 40 procent av senegaleserna är icke-läskunniga. Kyrkans egna intäkter kommer från tionden, kollekter och donationer

FMS äldsta samarbetspartner är den evangelisk lutherska kyrkan i Namibia. Också denna kyrka lider av personalbrist. Speciellt kvinnor uppmuntras att börja studera vid seminarier och bibelskolor.

Det informationsteknologiska projektet, som startade år 2003, är en del av Finlands och Namibias lutherska kyrkors samarbetsprojekt. Man ger grundläggande undervisning i att använda datorer, utbildar stödpersonal för databehandling samt bygger ett internt datanät för kyrkan.

År 2006 dimitterades 12 teologer, som studerade på FMS stipendium från prästseminariet Paulinum i Windhoek. År 2007 fortsätter 15 stipendiater sina studier.

FMS/Ann-Christine Marttinen