Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämning i kamp för de fattigas rätt till mark

Maricela Garcia Cordoba är intern flykting i Colombia. Hon lyckas försörja sig tack vare Finska Missionssällskapet. Foto: Meeri Koutaniemi
Maricela Garcia Cordoba är intern flykting i Colombia. Hon lyckas försörja sig tack vare Finska Missionssällskapet. Foto: Meeri Koutaniemi

Det finns en miljard fattiga i världen, varav 80 procent är beroende av jordbruk. En egen jordplätt är därför oerhört värdefull i u-länderna. Finska Missionssällskapet arbetar för de fattigas rätt till mark så att de kan försörja sig och leva i trygghet.

En stor del av u-ländernas fattiga är jordlösa.

– Det finns många orsaker till jordlösheten: bristande eller diskriminerande lagstiftning, väpnade konflikter, miljökatastrofer eller markstölder utförda av storföretag, berättar Katri Leino-Nzau, Finska Missionssällskapets chef för utvecklingssamarbete.

Om marken tas över olagligt eller om till exempel klimatförändringar och torka gjort marken obrukbar, tvingas människorna arbeta åt andra för oskäligt låga löner. Många blir flyktingar i sitt eget hemland eller söker sig till andra länder.

Jordlöshet drabbar speciellt minoriteter och kvinnor.

– I många länder har kvinnorna ingen äganderätt till sin mark, även om kvinnorna utför en stor del av arbetet på åkrarna och producerar upp till 60-80 procent av maten. Det kan vara omöjligt för en kvinna att själv äga mark, utan sin man eller andra manliga släktingar. Kvinnors rätt att ärva eller köpa mark är också begränsad, påpekar Leino-Nzau.

Hjälp till Colombias flyktingar

Colombias sex miljoner interna flyktingar lider av fattigdom. De saknar egen mark att bruka. Finska Missionssällskapet hjälper flytkingarna genom att stöda och skydda de människorättskämpar som driver invånarnas markrättigheter.

– Vi förbättrar invånarnas möjligheter till bättre inkomster genom att utveckla odlingsmetoderna och ge människorna nya utkomstmöjligheter, berättar Katri Leino-Nzau.

Det är inte bara den väpnade konflikten som drivit människorna från sina hem. Många mister också sin mark på grund av de markstölder som utförs av storbolag, som till exempel energi- och gruvbolag. Nästan åtta miljoner hektar har övertagits olagligt.

Jordlösa på grund av konflikten

Maricela Garcia Cordoba är intern flykting i Colombia. Hon lyckas försörja sig tack vare Finska Missionssällskapet.

– Det svåraste i en flyktings liv är att börja om från början. Jag blev tvungen att lämna mina odlingar och all min egendom, säger Maricela.

I Colombia vill man inte anställa flyktingar. Maricela har jobbat tio år i en restaurang som drivs av en kvinnoorganisation. Organisationen får stöd av Finska Missionssällskapet.

– På grund av den pågående konflikten kan vi inte återvända till vår hemby. Nu gör jag allt för att mina barn ska få en bättre framtid, berättar Maricela.

Samarbete med Meeri Koutaniemi

Den prisbelönta fotografen Meeri Koutaniemi har fotograferat Finska Missionssällskapets människorättsarbete i Colombia. Läs mera om hennes upplevelser här.

Delta i kampanjen på www.utjämning.fi

Visste du?

I Augusti 2016 undertecknade Colombias regering och FARC-gerillan ett historiskt fredsavtal. Mer än sex miljoner människor har tvingats fly de väpnade styrkorna och lämna sina hem och sina åkrar under konflikten, som pågått i mer än 50 år. Speciellt afrocolombianer och urfolken har lidit av konflikten.

Orättvis markfördelning och fattigdom på landsbygden var några av orsakerna till att den väpnade konflikten uppstod. En procent av markägarna äger över hälften av odlingsarealen i landet. Över 70 procent av invånarna är småbrukare som äger bara knappa 10 procent av den odlingsbara marken. Över hälften av hushållen på landsbygden lever i fattigdom.