Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utrikesministeriet beviljade Finska Missionssällskapet 150 000 euro för katastrofhjälp till Pakistan

Utrikesministeriet har beviljat 150 000 euro i bistånd till Finska Missionssällskapet (FMS) för jordbävningsoffren i Pakistan. FMS stöder två kristna sjukhus på området, Bach Christian Hospital och Christian Hospital – Garhi Habibullah, samt den hjälpverksamhet som organiseras av Peshawar och Lahore stift inom Pakistans kyrka.

Ett sjukvårdsteam från Peshawar stift besöker byarna kring Garhi Habib Ullah och ger såväl medicinsk som livsmedelshjälp. Sjukhusbyggnaderna skadades till den grad att personalen nu bor i tält. De mest allvarligt skadade patienterna sänds till de större sjukhusen efter förstahjälp. Provisor Anni Suhonen från Finska Missionssällskapet är med i teamet och fungerar bl.a. som tolk mellan patienterna och den utländska vårdpersonalen.

Sjukhuset i Bach har fått en portabel röntgenmaskin och understöd för vårdkostnader. Jordbävningsoffren sköts gratis.

Praktisk och personlig hjälp

Översköterskan Sirkka Rautiainen, som koordinerar Finska Missionssällskapets katastrofhjälp i Pakistan, berättar att många grupper av frivilliga ger första hjälp i regionen, men den fortsatta vården av skadade kommer att koncentrera sig till Bach sjukhus flera månader framåt.

– Människorna börjar genast berätta om sina upplevelser då man möter dem. De har ett stort behov av att gå igenom sina traumatiska upplevelser, säger Rautiainen.

Överläkaren på Bach sjukhus, Luke Cutherell berättar att många språkkunniga frivilliga har kommit till sjukhuset för att vara tillsammans med chockade patienter. De sitter vid deras sängar och samtalar, hjälper dem att tvätta håret, som tovats till av blod eller lera och cement från husen som rasat. Beröring tröstar.

Vård och tak över huvudet

Då patienterna sänds hem från Bach får de med sig ett tält, mat, filtar och kläder. De frivilliga, som följer med till byarna, får en bild av hjälpbehovet på plats och kan hämta flera skadade till sjukhuset då de återvänder.

Det mest akuta behovet är sjukvård och tak över huvudet. Nätterna börjar bli kalla i bergsbygden och regnen förorsakar ytterligare lidande. Samtidigt lider människorna av brist på rent vatten. Sanitetssituationen börjar vara katastrofal, vilket leder till hög infektionsrisk.

Fyra manliga sjukvårdare från det kristna sjukhuset i Tank, som FMS har samarbete med, har rest till Bach för att hjälpa till.

Utrikesministeriet beviljade pengarna ur de medel som riktas till medborgarorganisationer. FMS är en av de utvecklingssamarbetsorganisationer som erhåller bistånd från UM.

FMS egen katastrofinsamling för jordbävningsoffren har hittills inbringat 35 000 euro.

Katastrofinsamlingens konton är Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, ACA 578007-141240 och Aktia 405510-2255596. Skriv ”jordbävningen i Pakistan” i rutan för meddelanden. Donationer kan också sändas genom textmeddelande AID5 eller AID10 (5/10 e) till numret 16579.