Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Världens största lutherska kyrka bärs av studenters engagemang

Rektorn för seminariet vid Mekane Yesus-kyrkan, Bruk Ayele, önskar att seminariet får växa och utvecklas eftersom seminariet har en viktig roll för kyrkans tillväxt.

På den röda tegelväggen hänger påminnelser om säkerhetsavstånd och handhygien. Alla studeranden som kommer ut från klasserna använder munskydd, och handtvättstationer har dykt upp på campusområdet. Vid teologiska seminariet i Addis Abeba tar man coronan på allvar, men undervisningen fortsätter trots pandemin.

Vid seminariet, som stöds av Missionssällskapet, kan man förutom teologi studera musik och media. Från containrar med små bås hör man musikstuderandena öva. Deras musik bildar en ljudmatta över campusområdet.

Samarbetet mellan de olika läroämnena syns i evenemangsarrengemangen när tillställningar ordnas på campuset. Både musiken, fotograferandet och strömningen via internet kan ordnas med egna krafter.

Seminariet tillhör Mekane Yesus-kyrkan som är världens största lutherska kyrka. Kyrkan har redan över 10 miljoner medlemmar, men personalutbildningen släpar efter och det utbildas inte tillräckligt med präster. Därför behöver seminariet hjälp.

Sena Feyisa och Mihiret Gosaye studerar till teologiemagistrar. De berättar att det är svårt speciellt för kvinnliga teologiestuderanden att få ekonomiskt stöd för sina studier.

”En äkta man förstår inte nödvändigtvis att frun vill skaffa sig en högre utbidning än vad han själv har”, säger Sena.

Sena Feyisa och Mihiret Gosaye har fått stöd för sina terminsavgifter från Missionssällskapet. Tjejerna hör till de bästa studerandena på sin årskurs. Vid seminariet hoppas man att de stannar kvar som lärare efter sin examen.

Seminariets rektor, teologie doktor Bruk Ayele värdesätter relationen till Missionssällskapet, också av andra orsaker än de ekonomiska.

”Tidigare hade vi fler utländska lärare. De är färre nu, men jag vill att mina studenter också i fortsättningen ska exponeras för andra länders teologiska tolkningar”, säger Bruk.

Han blev hörd. Enligt önskemål från seminariet har Missionssällskapet sänt förutom ekonomiskt stöd även teologiedoktorer på årslånga kontrakt.

Bruk hoppas att seminariet får växa och utvecklas eftersom den har en viktig roll i kyrkans tillväxt.

”Ungdomarna i vår kyrka är mycket engagerade. Själv växte jag upp i en luthersk familj, men då jag började på universitetet, mötte jag mer iver och engagemang där än hemma hos oss. Engagemanget lever vidare bland dagens studenter”, säger Bruk.

Text och bilder: Virve Rissanen.

På pingstdagen 23.5. går kollekten till evangelisation och teologisk utbildning via Finska Missionssällskapet. Missionssällskapet stöder teologisk utbildning vid bibelskolor, seminarier och universitet på olika håll i världen. Vi stöder kyrkornas tillväxt och stärker personalens och de frivilligas kunnande.

Du som inte kan delta i kollekten i din församling kan istället bidra till vår kollektinsamling.

Mer om samma ämne:

Tanzania: Varför behöver en av världens största kyrkor stöd från Finland för sin teologiutbildning?