Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Behöver du idéer för församlingens ungdomsarbete och mission? – Låna vårt nya Escape Room-spel!

Finska Missionssällskapet har utarbetat ett Escape Room-spel som kan lånas gratis av församlingar. I Österbotten har spelet använts skriftskolläger i Nykarleby och Pedersöre.  

”Att lära genom lek är effektivt” 

Ungdomsarbetsledare Johanna Häggblom använde sig av Escape Room på skriftskolläger i Nykarleby församling i augusti. Ursprungligen hade man tänkt testa spelet under ett ungdomsläger i april, men på grund av coronapandemin inhiberades lägret och skriftskolgruppen fick spela Escape Room utan förhandstestning.  

Att ”lära genom lek” är ett effektivt pedagogiskt grepp som gör att man lär sig utan att direkt se på det som inlärning, berättar Johanna. Missionssällskapets Escape Room använder detta grepp för att lära ut mission och i viss mån svetsade det också samman våra konfirmandsmågrupper eftersom de behövde samarbeta för att lösa uppgiften i varje rum. Det utmanade intellektet, hade ett uns av mysterium och spänning över sig och erbjöd variation i konfirmandundervisningen. 

Stämningen och gruppdynamiken i smågrupperna varierade. Vissa grupper var mycket duktiga på att samarbeta och trivdes med att lyckas tillsammans. Andra hade ännu inte riktigt hittat vi-känslan i gruppen. 

Syftet med spelet är att på ett nytt och annorlunda sätt berätta om mission. 

–Jag upplever att de var så fokuserade på att hitta ledtrådar, att de kanske inte direkt reflekterade att spelet handlade om mission, säger Johanna. Dock var inledningen bra och sammanfattningen på slutet när Camilla Skrifvars-Koskinen från Missionssällskapet knöt ihop trådarna och berättade mera om mission. Detta var något som flera konfirmander sa att de uppskattat och att det var bästa lektionen hittills på lägret. Antagligen för att hon gav så konkreta exempel från olika länder och berättade om olika livsöden. 

Johanna har redan tankar om vad hon vill förbättra inför nästa år. 

Hjälpledarna som ansvarar för rummen borde få pröva i lugn och ro innan spelet börjar och det kan vara bra att avsätta mera tid för spelet.  

Johanna kommer också med en idé som det är fritt fram för andra att låna. Eftersom konfirmanderna var många och alla inte kunde spela samtidigt kombinerade hon Escape Room med två stationer utomhus från Missionssällskapets missionsspårning*. Det tror hon gav mervärde och ännu mera inblick i vad mission handlar om. Hon rekommenderar kombinationen också för andra.  

Kanske roligaste dagen på lägret 

Ungdomsarbetsledare Mi Lassila spelade Escape Room med konfirmanderna i Pedersöre församling. 

Några skriftskoldeltagare tyckte att dagen med Escape Room var den roligaste dagen på lägret, säger Mi. Men det fanns också ett par som ansåg att spelet var tråkigt och som hade svårt att hänga med.  

Mi anser att man inte ska vara alltför många i lagen, fem personer räcker bra för att alla ska känna sig inkluderade.  

Det fanns de som genast tog ledarrollen och var ivriga. De som varit med om Escape Room-spel innan hade en fördel eftersom de förstod idéen med det hela, för andra tog det ett par stationer att komma in i uppgiften. 

På frågan om konfirmanderna lärde sig något om mission svarar Mi så här:  

Vi hade lite för lite tid för det hela, men tror nog att saker fastnade, för en del bra, för andra lite sämre.
Jag tror nog att vi vill använda spelet fler gånger. 

*www.finskamissionssallskapet.fi/material/sparning-for-konfirmander

Info om spelet:

Res världen runt. Lös ledtrådar. Lär dig mer om nutida mission. 

I Escape Room-spelet har en av Finska Missionssällskapets medarbetare, Sofie Savann, försvunnit. Spelarna följer Sofies fotspår över hela världen för att hitta henne. 

Under spelets gång bekantar sig deltagarna med teman som rör nutida, holistisk mission. Spelet passar för ungdomar, unga vuxna och vuxna som är intresserade av globala rättvisefrågor, den världsvida kyrkan och fredsarbete. 

Kort om Escape Room:
– spelet kan spelas av 6–20 deltagare i åldern 15+
– det behövs fyra rum och ledare för att spela spelet
– planera in cirka 2 timmar för spelet: 1,5 timmar för spelomgången och en halvtimme för en medföljande bildpresentation
– spelet lånas gratis, den som lånar spelet står för eventuella postkostnader (ca 15 euro) 

 

Text: Ann-Kristin Åvall