Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bolivia: ”Pandemin har lärt oss att det mest värdefulla i livet är kärleken”

Kyrkan har under coronapandemin delat ut mathjälp genom bland annat Missionssällskapets fadderprojekt till barn i fattiga familjer. Även i Bolivia har man försökt ha distansskola men alla har inte tillgång till telefoner och datorer. I synnerhet familjer som bor på landsbygden och familjer som tillhör ursprungsfolk saknar dessa. Bild Bolivias lutherska kyrka.

Coronapandemin har under det senaste året prövat hela världen, men de nyheter som nått oss från vår samarbetskyrka i Bolivia är speciellt sorgliga. Nittio procent av de anställda vid lutherska kyrkan i Bolivia har haft corona, och minst fem pastorer och trettio församlingsmedlemmar har dött.

­– Situationen är mycket sorglig. Vi har lamslagits av Covid-19. Vi ber församlingarna i Finland komma ihåg Bolivia och dess lutherska kyrka med bön, säger biskop German Loayza.

”När dina barn är hungriga, är du inte längre rädd för corona”

Coronapandemin har åter visat  på den djupa sociala och ekonomiska ojämlikheten i Bolivia och framför allt sårbarheten i hälsovården. I Bolivia är kapaciteten i hälsovården otillräcklig och vården räcker inte till för alla som behöver hjälp och vård.

De bolivianer som är tvungna att tigga och sälja varor på gatan har ingen möjlighet att stanna hemma. Det största problemet är att få mat då de flesta familjer lever av inkomster från gatuförsäljning.

– När dina barn är hungriga, är du inte längre rädd för corona. Om du inte går ut, äter du inte, säger pastor Emilio Aslla, som koordinerar Missionssällskapets projekt i Bolivia. På landsbygden kommer befolkningen lite lättare undan då de själva kan odla åtminstone något, men i städerna har situationen varit, och är fortfarande, helt annan.

Kyrkan stöder människorna

Till följd av pandemin har kyrkan gått ut på gatorna för att hjälpa människor. Kyrkan har delat ut nödhjälp, bland annat livsmedel och hygienartiklar, men de hjälpbehövande är fler än möjligheterna att hjälpa. Kyrkans personal har också informerat om coronaviruset och hur smittspridning kan förhindras. Detta har gjorts genom att producera videor och dela ut informationsmaterial, i synnerhet i skolor.

Situationen är speciellt svår i de talrika familjer med ensamstående förälder där den enda vuxna insjuknat. Liksom annanstans i Latinamerika och världen har familjevåldet ökat även i Bolivia och kyrkan har erbjudit psykosocialt stöd speciellt till barn.

Störst av allt är kärleken

I Bolivia är vi trots allt tacksamma. Trots att coronan fört med sig mycket bekymmer, utmaningar och sorg, har de senaste månaderna också lärt oss mycket.

– Pandemin har lärt oss att vi alla är utsatta. Vi har lärt oss att det viktigaste i livet är kärleken. Pandemin kom med osäkerhet, dagar då vi väntade hemma på vad som händer idag, och vad som händer i morgon – och dagarna gick. Vi lärde oss att dela, och att vara med våra barn, äkta makar, mor- och farföräldrar och barnbarn. Vi lärde oss älska våra medmänniskor då vi delade med oss av det lilla vi hade och tog hand om varandra, de i bostadsområdet som inget har, barn och andra. Det hjälpte oss att vara tacksamma till Gud för livet och hälsan, säger Emilio Aslla.

I Bolivia är man tacksam för det stöd man fått via Missionssällskapet. Biskop German hälsar till Finland:

–Vi vill tacka er för att ni har stått vid vår sida i dessa svåra tider. Bolivias lutherska kyrka är ytterst tacksam för allt det stöd som ni finländare gett till Bolivia.

Katja Tynkkynen

På trettondagen 6.1 uppbärs kollekt via Finska Missionssällskapet för församlingsarbete främst i Bolivia, Colombia, Senegal och Kambodja. Guds kärlek överskrider alla gränser och uppmanar oss att försvara utsatta och missgynnade.

 

Bolivias lutherska kyrka föddes för drygt 80 år sedan. Kyrkan är den enda i kyrkan Sydamerika som består av enbart ursprungsfolk. Medlemmarna är cirka 18 000. Kyrkan har fått erkännande för det arbete den ägnat sig åt bland fattiga och diskriminerade i samhället. Finska Missionssällskapet har samarbetat med kyrkan sedan 2004. Bild Pia Kummel-Myrskog