Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Etiopien: Det kyrkliga livet behöver kvinnor

Finska Missionssällskapet stöder kvinnors teologistudier vid Mekane Yesus-kyrkans seminarium i Etiopien. Kvinnor har fortfarande svårare än män att få stöd för sina studier från församlingar. 

Mihiret Gosaye (t.v.), Sena Feyisa och Tsion Alemayehu utexaminerades i juni som teologiemagistrar från Mekane Yesus-kyrkans seminarium i Addis Abeba. Sena och Tsion var de bästa studenterna på sin kurs. Alla tre fortsätter som lärare vid seminariet.

”Mekane Yesus-kyrkans seminarium har bett Missionssällskapet stöda speciellt kvinnor i deras teologistudier. För det kyrkliga livet är det viktigt att det bland de anställda finns kompetenta, välutbildade och begåvade kvinnor”, framhåller Kari Pentikäinen, pastor och missionär.  

Han arbetade tidigare som koordinator för det kyrkliga arbetet i Etiopien och återvände till Finland i juli.  

”I våras var de kvinnliga studerande som får stöd från Finska Missionssällskapet bara tio till följd av nedskärningar, men till hösten borde de åter vara 16 som tidigare. 

Kvinnorna får stöd för sina studier från seminariet, så de är inte Missionssällskapets stipendiater i egentlig mening. Man strävar efter att få minst fem kvinnor till varje kurs.

Kvinnor får stöd från utlandet

Mekane Yesus-kyrkan fick sin första kvinnliga präst år 2000, då Bekure Daba prästvigdes. Innan det hade kyrkan fattat beslut om att kvinnor kan vigas till präster. Stiften bestämmer själva vilka som väljs och vilka som blir prästvigda.  

Bekure Daba har verkat i ledningen för ett stift inom kyrkan och doktorerat i Storbritannien på temat Kvinnor tiger i Mekane Yesus-kyrkan.. 

Hon har sagt att kvinnors marginalisering börjar redan då studiestipendierna delas ut. Kvinnor får mera sällan stipendier från sin egen kyrka utan är beroende av utländska kyrkors stöd. Trots att man redan år 1993 bestämde att en tredjedel av kyrkans stipendier bör tilldelas kvinnliga studenter. 

Det stora flertalet studerar på distans

I år utexaminerades 249 teologiemagistrar och -kandidater från Mekane Yesus-kyrkans seminarium. Av dem studerade 46 i närundervisning i huvudstaden Addis Abeba och resten, det vill säga 203, på distans på olika håll i Etiopien. 

Från seminariets musik- och medieskola blev 32 studenter klara med sina studier. Därtill utexaminerades från seminariet 326 studenter som studerat förvaltning och ledarskap. 

Allt som allt studerar cirka 3 400 studenter vid seminariet. Av dessa studerar 2 322 teologi, de flesta på distans. 

  

TEXT Marjatta Kosonen
ÖVERSÄTTNING Ann-Kristin Åvall