Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Evenemang i vardagen

Änglar till förmån för missionen. Foto: Maria Westerling

Mission är något som alla i församlingen, på sätt eller annat, kan vara med om att stöda. Kyrkans internationella arbete kan lyftas fram på många olika sätt, så att olika åldersgrupper kan delta. Här har vi samlat några idéer från olika håll i stiftet.

Kyrkslättskolorna får besök

I april fick skolorna i Kyrkslätt missionärsbesök då missionär Mia Westerling besökte skolorna och berättade om missionsarbetet i Nepal. Kyrkslättsbon Rune Lith hade på förhand kontaktat skolorna, bokat tider och följde sedan med på skolbesöken som chaufför åt Mia.

– I drygt 20 år har vi besökt skolorna nästan varje år, berättar Rune. Lärarna har redan blivit vana vid att vi kommer och de är positivt inställda till våra besök. Tidningen Mission kommer också till alla skolorna i Kyrkslätt. Våren brukar fungera bäst för besök eftersom det då passar in med olika skolämnen att prata om andra länder. Efter besöket brukar lärarna diskutera igenom med eleverna vad man fått lära sig under missionslektionen. Lärarna brukar ge oss mycket positiv feedback.

Mission för skriftskolelever i Lojo 

Skriftskolungdomarna i Lojo bekantade sig under en lördag i våras med församlingens diakoni, musik- och missionsverksamhet. En del av missionslektionen gick ut på att de själva fick tillverka änglar till försäljning till förmån för församlingens missionsprojekt utomlands. Resultatet blev bra och ungdomarna fick uppleva att de också kan bidra på sitt sätt. Mission är teamarbete, att man tillsammans gör något för andras bästa är guld värt.

Söndagsfrukost i Nedervetil

I Nedervetil har man kommit på ett genialt sätt att kombinera nytta och nöje. Ett par söndagar i terminen dukar man upp ett dignande frukostbord i församlingshemmet. Serveringen består av allt från gröt och flingor till delikata pålägg. Nyttan är att inte behöva fixa till frukosten hemma och att komma i tid till gudstjänsten och söndagsskolan. Nöjet är att få äta festligt tillsammans med andra. Gemenskapen kring frukostbordet är något som församlingsborna verkligen uppskattar, vilket också var syftet med frukosten. Umgänget över åldersgränserna gynnar alla. Frukosten har slagit igenom och lockar i medeltal sjuttio personer i alla åldrar, speciellt barnfamiljer.

En annan nytta med frukosten är att intäkterna går till församlingens missionsarbete. Församlingen stöder Finska Missionssällskapets arbete i Senegal och Nepal. Det hela började för ca två år sedan och allt sker på frivillig basis. Roligt med nytänk!

Söndagsfrukost i Nedervetil. Från vänster Marianne Brännkärr, Bodil Dalhem och Nina Plogman. Foto: Maria Westerling

Österbottniska församlingar planterar träd i Tanzania

Ebba-Stina Beukelman, barnledare i Solf församling, berättar att församlingens barngrupper i maj planterade fyra symboliska äppelträd vid församlingens reformationsfest. “Föräldrarna fick samtidigt donera till Finska Missionssällskapets trädplanteringsprojekt i Tanzania.”

Beukelman berättade om satsningen vid missionsfesten och de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo i maj. Ledande biskop Fredrick Shoo från evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, som deltog i kyrkodagarna, lovade att trädplantorna kommer att vattnas ordentligt.

”Skolelever kommer att ta hand om dem. Så mycket som 85 procent av trädplantorna överlever. Myndigheterna i Tanzania är förvånade över att det gått så bra. Landets president besökte oss för att se hur vi ordnat med bevattningen.”

Utöver Solf församling har också till exempel församlingsrådet i Vasa svenska församling beslutat stöda Finska Missionssällskapets trädplanteringsprojekt i Tanzania.

Församlingsrådets medlem Siv-Britt Höglund fick en taltur i radio Vega Österbotten. Hon berättade om trädplanteringskampanjen och passade samtidigt på att utmana andra församlingar och företag i Vasa att bidra till trädplanteringen.

Finska Missionssällskapet driver med anledning av reformationens märkesår 2017 en trädplanteringskampanj där församlingarna utmanas att plantera träd i Kishapu-området, i Tanzania där torkan är ett stort problem. Genom trädplantering binds växthusgaser och risken för erosion minskar. Träden skyddar vattenkällor och skapar nya utkomstmöjligheter för den fattiga befolkningen. Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania har planterat 3,1 miljoner träd kring Kilimanjaro de senaste 11 åren.

Trädplantering i Solf. Foto: Ebba-Stina Beukelman

Missionsbingo

Ett sätt att göra församlingens missionsarbete känt bland församlingsborna är att ordna bingo, ett skojigt sätt att stöda arbetet.

Bingovinsterna kan gärna vara nyttiga saker som butiker och privatpersoner donerat, till exempel tandkräm, kaffepaket, socker och annat som vi alla behöver i vardagen.

Mellan spelronderna ger man kort information om vad församlingen stöder och vilka resultat som nåtts. Ställ gärna fram info om om vad församlingen understöder.