Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Förtroende uppmuntrar till att överväga ett testamente

”Vi är tacksamma för de människor som har visat förtroende för vårt arbete genom donationer”, säger vice häradshövding Tarja Larmasuo vid Finska Missionssällskapet.

Juristassistent Sara-Maria Lehto (t.v.) skickar nya testamentsguider till intresserade och svarar i vicehäradshövding Tarja Larmasuos telefon då hon sitter i möte. Bild Marjatta Kosonen.

Finska Missionssällskapet har gjort en ny testamentsguide och -broschyr. Båda kan beställas kostnadsfritt. ”Jag hoppas att guiden ger behövliga råd och verktyg för reflektioner kring eget testamente”, säger Tarja Larmasuo.

Missionssällskapet får årligen in medel från cirka 30 testamenten. Testamentintäkterna, ungefär ett par miljoner euro, är en betydande inkomstkälla för Missionssällskapet.

Genom ett testamente kan man donera antingen en mindre eller större del av sin egendom för att stöda ett ändamål som är viktigt för en själv. Missionssällskapet liksom andra allmännyttiga organisationer betalar inte skatt på testamentdonationer. Arbete bland kvinnor och barn tillhör testamentsdonatorernas favoriter.

Larmasuo berättar att det är vanligt att berörande berättelser från Missionssällskapets verksamhetsområden inspirerar till att göra upp ett testamente. Oftast har donatorerna ändå följt sällskapets arbete under en längre tid och känner väl till arbetet.

Testamentsgivaren vill vara säker på att pengarna går till rätt ändamål. Utan denna visshet fattas inga donationsbeslut.

Hemligheterna kvarstår

Att betjäna dem som överväger att göra upp ett testamente är en viktig och värdefull del av Tarja Larmasuos arbete. Hon är direktör för avdelningen för förvaltning och ekonomi, och har jobbat 20 år vid Missionssällskapet. ”Ett testamente och tillhörande åtgärder förutsätter finkänslighet och förtroende. Om testatorn så önskar träffar vi henne personligen, men berättar inte för någon annan vem som gjort upp ett testamente”, betonar Larmasuo.

”Många testamentsgivare saknar arvingar eller så är de avlägsna. De vill försäkra sig om att begravning och minnestund ordnas, och att nödvändiga handlingar som bouppteckning upprättas lagenligt.”

Missionssällskapet ordnar begravning och minnestund, och tar hand om gravskötseln, ifall testatorn så önskar. Alla nödvändiga handlingar upprättas med beaktande av de formella krav som lagen fordrar.

Hemmet respekteras

Många äldre personer funderar på vad som händer med deras hem eller kära minnesföremål efter att de själva dött. Om hemmet är testamenterat till Missionssällskapet hjälper sällskapets personal, pålitliga frivilliga eller de närstående till den avlidna att tömma bostaden.

De handlingar som innehåller hälsouppgifter eller andra konfidentiella uppgifter förstörs på tillbörligt sätt och möbler och annat lösöre gås igenom. De kan säljas exempelvis på auktion eller på församlingens lopptorg.

 

Läs mer och beställ en testamentsguide

Ta kontakt: Tarja Larmasuo tfn 040 4514 534, e-post: testamentit@suomenlahetysseura.fi

 

Text och bild Marjatta Kosonen