Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Gopal, Nepal

De jordbävningar och översvämningar som inträffat i Nepal de senaste åren har satt barnens välmående på hårda prov.

I Nepal informerar sällskapets samarbetspart CMC* lärare och föräldrar om hur man känner igen och förhindrar psykisk ohälsa och beteendeproblem.

Gopal från Nepal mådde inte bra och hans skolgång blev lidande. Han mobbade sina klasskamrater och rymde från skolan. Med hjälp från CMC kunde Gopals lärare stöda honom och beakta hans speciella behov. Nu har Gopals uppförande mot lärare och klasskamrater förändrats helt. Han mår bättre, kan koncentrera sig på studierna och klarar sig bra i skolan.

*Centre for Mental Health and Counselling