Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

I Senegal valdes tidigare kyrkosekreteraren till ny kyrkoledare – se bilder från installationsceremonin!

”Min tro är som ett flygplan. Ibland är det turbulent. Då stillar jag mig och ber, och känner hur styrkan återvänder”, säger Latyr Diouf, nyvald ledare för Senegals lutherska kyrka. I Finland kunde han kallas för branschbytare, för han började studera teologi först i fyrtioårsåldern.

Det här är början på Latyr Dioufs fyraåriga period som kyrkoledare. Bild: Iiris Arjanne

Bilden 1/10

Installationsceremonin hölls på gården utanför Faticks kyrka. Gästerna var så många att de inte skulle ha fått plats i kyrkan. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 2/10

Den tidigare kyrkoledaren Adama Faye (i mörk mässhake) och Latyr Dafyr kramar varandra. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 3/10

Musiken är en väsentlig del av den senegalesiska gudstjänsten. Vid installationsceremonin medverkade en kyrkokör med många ungdomar. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 4/10

Vid installationsgudstjänsten spelades det på trummor. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 5/10

Nattvardsfirande. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 6/10

Efter den formella delen av programmet var det dags för dans. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 7/10

Körmedlemmarna gick med i dansen. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 8/10

Dansen pågick länge. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 9/10

Restaurangstuderandena vid Faticks kvinnocenter stod för matlagningen. Bild: Iiris Arjanne.

Bilden 10/10

“Oui, oui, oui, oui”, ekar rösträknarens röst i salen. Efter noll nej-röster utropas Latyr Diouf till vinnare i valet där man röstade om en ny ledare. Bland publiken kommer smarttelefonerna fram för att föreviga den viktiga stunden.

Två månader senare har församlingsmedlemmarna samlats för gudstjänst på gården utanför Faticks kyrka. Så många människor har kommit att de inte skulle ha fått plats i kyrkan. Det är en viktig dag.

Latyr Diouf knäar bland pastorerna, och de iklär honom en mässhake. När välsignelsen är över kommer församlingsmedlemmarna fram för att krama Diouf som ler varmt.

Här börjar Latyr Dioufs fyraårsperiod som ledare för Senegals lutherska kyrka.

Diouf förde inte valkampanj

Latyr Diouf (55) är pastor, men han hade aldrig som långsiktigt mål att bli kyrkoledare. I själva verket kandiderade han aldrig i traditionell mening.

I valet som hölls i samband med kyrkomötet tillämpades ett nytt valsystem för första gången. Tidigare kunde prästerna själva välja att kandidera, varefter församlingarnas representanter i kyrkomötet fattade beslut genom omröstning. Församlingarna i Senegal är 13 till antalet. Nu valde kyrkans pastorer en gemensam ledarkandidat, och kyrkomötets omröstning skedde genom ett ”ja” eller ”nej” till kandidaten.

Kandidatvalet diskuterades bakom lyckta dörrar först under valveckan. De 75 ja-röster som Laryr Diouf fick visar att beslutet var enhälligt.

Kandidaten måste vara pastor och förstås också på annat sätt kompetent för uppdraget. Hen kan inte neka till uppdraget utan en mycket bra orsak.

”Jag hade inte en tanke på att tacka nej”, säger Diouf med ett skratt.

Den tidigare kyrkoledaren Adama Faye och Latyr Dafyr skakade hand med varandra vid kyrkomötet efter att resultatet av omröstningen hade bekräftats. Bild: Iiris Arjanne.

En kristen familj i ett muslimskt land

Diouf föddes som sjätte barnet i familjen i den lilla byn Mbetiti. Ytterligare två systrar anlände senare. Föräldrarna arbetade som jordbrukare, och de hade kor och hästar på gården.

”Djur är fortfarande väldigt viktiga för mig”, berättar Diouf.

Dioufs föräldrar var kristna redan i Dioufs barndom på 1970-talet, vilket är ovanligt i Senegal. I landet, som har en befolkning på över 17 miljoner, är cirka 95 procent av invånarna muslimer. De kristna utgör cirka fyra procent av befolkningen varav de flesta är katoliker.

Dioufs föräldrar hörde till pingströrelsen tills de gick med i lutherska kyrkan som grundats av Missionssällskapet. Sällskapet inledde sitt arbete i Senegal under Dioufs barndomsår. I slutet av 1980-talet grundades Senegals lutherska kyrka.

Dioufs familj var inte ensam om att höra till lutherska kyrkan; en av de första blivande kyrkoledarna i Senegals lutherska kyrka bodde hemma hos dem. I Senegal lever de olika kyrkosamfunden fredligt sida vid sida. Av Dioufs syskon är några numera katoliker, medan andra är gifta med muslimer och några är lutheraner.

Många karriäralternativ

Skolgång var inte en självklarhet i 1970-talets Senegal. Det att Diouf inledde sin skolgång i en katolsk privatskola säger något om familjens ekonomiska situation. Speciellt i större städer är det vanligt med privatskolor som upprätthålls av olika religiösa samfund.

Det var tre kilometer till lågstadiet, och eftersom Dioufs tio år äldre storebror bodde i närheten av skolan flyttade Diouf hem till honom för att bo där under lågstadietiden. Skolspråket i Senegal är franska, som är landets officiella språk. Dioufs hemspråk är serer, ett av tiotals minoritetsspråk i landet.

Diouf gick i offentlig skola under sin tid i högstadiet och gymnasiet. Då hade han som avsikt att börja studera engelska vid universitetet.

”Men jag var inte tillräckligt bra i engelska”, konstaterar Diouf.

Därför valde han juridik som huvudämne vid universitetet. Han studerade rättsvetenskap i två år, men sedan hoppade han av studierna. Näst i turen var studier i bokföring som han har en examen i.  Han sökte inte arbete som bokförare utan jobbade en tid som lärare i franska.

Han fick nytta av studierna i bokföring när han jobbade som föreståndare för ett pojkinternat i kuststaden St. Louis. Efter några år blev ett sekreterarjobb ledigt i Senegals kyrka, och han fick det. I åtta år trivdes han med sitt arbete som sekreterare.

”Då hade jag ingen aning som att jag en dag skulle bli kyrkoledare. Jag var inte ens pastor.”

Det kyrkliga arbetet hade slukat Diouf med hull och hår. För tio år sedan påbörjade han sina teologiska studier i Kamerun. I Senegal, som har en muslimsk majoritetsbefolkning, finns ingen universitetsutbildning med inriktning på kristen teologi.  Många pastorer i den lutherska kyrkan har studerat i Kamerun. Sina magisterstudier utförde Diouf i Paris med hjälp av ett stipendium som han fick av en fransk samarbetsorganisation.

Latyr Diouf har verkat som pastor i Mboukhoutor församling och har pendlat dit från sin hemby Niakhar. I fortsättningen tar ledaruppdraget all hans tid så Mboukhoutour får en ny pastor.

I anslutning till kyrkocentret i Fatick, där Latyr Diouf arbetar, finns ett kapell. Bild: Iiris Arjanne.

Bekant kyrka, nytt uppdrag

En flytt väntar. Intill kyrkans kontor i Fatick finns en bostad för kyrkoledaren, dit Latyr Diouf flyttar med sin familj så fort barnens skolår lider mot sitt slut.

I själva verket finns det nu två kyrkoledare i Dioufs familj. Latyr Doufs fru Bousso Sarr valdes nyligen till ledare för kyrkans kvinnoorganisation Femmes pour Christin. Till vardags jobbar hon som sömmerska och har ett eget företag i Niakhar. Sarr undervisar också i sömnad vid kyrkans Kvinnocenter.

Dioufs äldsta dotter är redan 27 år och studerar konst, mellersta barnet går i högstadiet och minstingen i lågstadiet. Familjen har också adopterat en flicka som är mor till två barn.

Diouf ser med tillförsikt på de kommande fyra åren.

”Så länge som tron grundar sig på Bibeln och man strävar efter att följa Guds vilja är man på rätt väg.”

Diouf berättar att hans första prioritering är att stärka den lutherska identiteten. Han vill också betona betydelsen av samarbete. Av deras samarbetspartner är Missionssällskapet fortfarande den största finansiären. Det diakoniarbete och utvecklingssamarbete som kyrkan utför är enligt honom bevis på tron.

För Douf är kyrkan inte en byggnad utan framför allt består den av människor som samlas kring Kristus för att dela ordet och sakramenten. Sin egen tro beskriver han som stark.

”Min tro är som ett flygplan. Ibland är det turbulent. Då stillar jag mig och ber, och känner hur styrkan återvänder.”

Visste du detta on Senegals lutherska kyrka?

  • Finska Missionssällskapets arbete i Senegal inleddes år 1974. Senegals lutherska kyrka, L’Eglise Luthérienne du Sénégal (ELS), grundades som ett resultat av vårt arbete.
  • Församlingarna är 13 till antalet med sammanlagt cirka 7500 medlemmar.
  • ELS är Missionssällskapets samarbetspartner i alla de fem projekt som vi har i Senegal.
  • De kyrkliga projekten fokuserar på verksamhetsutveckling och god förvaltning, diakoni samt barn- och ungdomsarbete, undervisning på eget modersmål, samt bibelöversättning till pular. I de projekt som får finansiering från utrikesministeriet arbetar man med matsäkerhet och egenspråkig undervisning.
  • Läs mera om vårt arbete i Senegal.