Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

I Syrien tvingas människorna välja mellan att köpa munskydd eller bröd

”Säkerhetssituationen har förbättrats något, men inte ens den åtta år långa krigstiden kändes lika svår som de senaste två åren. Den ekonomiska kollapsen påverkar oss alla”, berättar Missionssällskapets samarbetspartner.

”Vi lärde oss att prioritera, organisera våra arbetsuppgifter och minska den upplevda stressen”, säger en 18-åring. Hen deltog i en kurs i psykosocialt stöd som fick stöd från Missionssällskapet. Foto: MECC.

”Om munskydd överhuvudtaget finns att få, tvingas människorna ändå välja om de köper masker eller bröd – och många väljer förstås att köpa bröd”, berättar Ghassan Chahine, som fungerar som landschef för Middle East Council of Churches (MECC).

Chahines ord säger en hel del om coronasituationen i Syrien, men talar även om en total ekonomisk kollaps i landet.

”Säkerhetssituationen har förbättrats något, men inte ens den åtta år långa krigstiden kändes lika svår som de senaste två åren. Den ekonomiska kollapsen påverkar oss alla”, fortsätter Chadine.

Bröd, bränsle och andra förnödenheter blir allt dyrare i Syrien. Priset för den så kallade baslivsmedelskorgen har under det senaste året ökat mer än 100 procent. Samtidigt har det syriska pundet förlorat en stor del av sitt värde.

Elavbrotten är ständiga och kan vara i flera timmar. Därför behöver hemmen, skolorna och sjukhusen egna generatorer. Men faktum är att det råder kronisk brist på generatorbränsle, vilket gör att priserna går upp – och ökar svartabörshandlarnas vinster.

Bara ett par procent av befolkningen har fått coronavaccin

I Finland inleder man redan en tredje vaccinationsrunda, men fram till mitten av september har endast lite över två procent av Syriens befolkning fått en första dos coronavaccin .

”I september inleddes en coronavaccinationskampanj som gäller för alla. Än så länge har bara hälsovårdspersonal och andra specialgrupper vaccinerats”, berättar Ghassan Chahine.

Vaccinerna anländer i småportioner via WHO:s vaccinationsprogram Covax.

Det krigshärjade landet behöver fortfarande mycket stöd för att klara sig genom pandemin och den ekonomiska kollapsen.

”Den internationella uppmärksamheten som Syrien fått har minskat, trots att det nu skulle vara läge att agera. Landet behöver hjälp med återuppbyggnaden”, säger Iiro Pankakoski, sakkunnig för projektförvaltningen vid Missionssällskapet.

Missionssällskapet stöder barns skolgång

I Syrien har minst var tredje skola förstörts i kriget, och över hälften av barnen saknar möjlighet att gå i skolan.

De statliga skolor som är igång är överfulla och undervisningen ordnas i två skift. Barnens skolväg till de offentliga skolorna kan vara för lång eller otrygg, men på grund av den ekonomiska kollapsen har inte familjerna nödvändigtvis råd med privatskolavgifter.

”Många barn tvingas lämna skolan för att bidra till familjens försörjning. Många vill också lämna landet eftersom framtidsutsikterna är så dåliga”, berättar Samer Laham, som fungerar som chef för MECC:s diakoniarbete.

I Syrien stöder Missionssällskapet barns skolgång och ser till att barn får tillgång till psykosocialt stöd. Därtill erbjuds stödundervisning, som hjälper barnen att komma ikapp med studierna de missat på grund av kriget. Arbetet utförs i samarbete med MECC.

På grund av coronaläget har inte Missionssällskapets medarbetare kunnat besöka Syrien, men man har hållit kontakt på elektronisk väg. På bilden syns Samer Laham (t.v.), Iiro Pankakoski, Ghassan Chahine och Heli Vuorelainen.

Drömmen om medicinstudier förverkligades

18-åriga Merela är en av de unga som fått nytta av Missionssällskapets stöd. Hon fick 2879 poäng i slutproven i klass 12, av maximalt 2900 poäng. Merela fick de bästa poängen i hela staden Saydnaya. Poängen hjälpte henne komma in på sin drömutbildning, medicin.

”Mina föräldrar hade inte råd med privatundervisning eller stödundervisning. Vi var mycket glada över att få veta att tolfteklassister får gratis stödundervisning. Lektionerna hjälpte mig att förbereda mig för frågorna i slutprovet”, berättar Merela.

”Stödet gjorde mig ännu mer beslutsam att lyckas och att uppfylla mina drömmar för vilka jag alltid jobbat hårt. Kursen stärkte mitt självförtroende och ökade tron på att jag kan besvara alla frågor i slutprovet oberoende av deras svårighetsgrad.”

Sammanlagt får cirka 300 elever nytta av Missionssällskapets stöd.

”Från början var det inte meningen att de deltagande barnen skulle vara så här många, men då kursen för syriska pundet dalade fick vi mer valuta för pengarna och kunde stöda flera barn”, berättar Iiro Pankakoski.

Text: Heli Vuohelainen