Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”Jesus sökte sig till dem som levde i samhällets marginaler”

Nepals daliter saknar allt. Finska Missionssällskapet ser till att deras rättigheter uppfylls. Foto: Joanna Lindén-Montes

160 berättelser om hopp – under detta motto firar Finska Missionssällskapet i år sitt 160-årsjubileum. Verksamhetsledare Rolf Steffansson talar om det kristna hoppet, hur Missionssällskapet ser på sitt uppdrag idag och vad han ser när han blickar framåt.

Text: Marika Björkgren-Thylin

Verksamhetsledare Rolf Steffansson. Foto: Ari Vitikainen

– Sedan första början har Finska Missionssällskapets arbete handlat om att dela det kristna budskapet om hopp i ord och handlingar, säger Rolf Steffansson. Hoppet har fått bli verklighet i människors och samhällens liv.

– Efter 160 år kunde förstås många flera historier om hopp berättas, men de 160 berättelserna får symbolisera allt det goda som Missionssällskapet åstadkommit genom åren tillsammans med sina samarbetspartner utomlands, med församlingarna i Finland och med alla de som arbetat för och stött vårt arbete.

Det är nu ett år sedan Rolf Steffansson välsignades till sin tjänst som verksamhetsledare för sällskapet. Inför firandet av 160-årsjubileet vill han snarare blicka framåt än snegla på historien. Också de 160 berättelserna bör fungera som fönster mot framtiden.

– Det finns en ung generation som växer upp med en ytlig kontakt till mission och Finska Missionssällskapet. Det är viktigt att erbjuda dem en modern bild av verksamheten. Särskilt de unga behöver inbjudas att vara med och sprida hopp.

– Vår förhoppning är att församlingarna ska ha användning för historierna om hopp när de berättar för sina medlemmar hur det goda budskapet skapar förändring i världen och hur de alla är med i en världsvid kristen rörelse.

 

Medvandrare och hoppbärare

För Finska Missionssällskapet är identiteten som missionsorganisation alltjämt viktig. Inspiration och modeller för arbetet finner sällskapet i Nya testamentet. I Matteusevangeliet 9 berättas det hur Jesus vandrade omkring i städer och byar, undervisade och botade sjukdomar. Han fylldes av medlidande med människorna, för de var illa medfarna och hjälplösa.

– Jesus sökte sig till dem som levde i samhällets marginaler och tog sig an dem. Sällskapet har alltid drivits av en vilja att vandra med och ingjuta hopp, säger Rolf Steffansson.

– Missionssällskapets mål är att det goda budskapet ska nå ut till alla. Tillsammans med våra samarbetskyrkor vill vi gå över gränser som utesluter människor från Guds kärlek. Målet är att de som står utanför ska komma inom räckhåll för evangeliet. Som kyrka måste vi också själva vara beredda att förändras så att vår gemenskap är öppen och inbjudande.

– Ofta är det de grupper som har störst behov av kyrkans diakoniarbete, till exempel funktionshindrade och etniska minoriteter, som inte känner sig välkomna i kyrkan. Vi bör fråga oss vad vi kan göra för att de ska återfå sitt människovärde och få sina mänskliga rättigheter förverkligade.

– Kyrkorna växer på områden där människorna upplever att kyrkan verkligen bryr sig om dem.

– När Missionssällskapet ser på sitt arbete idag betonar vi inte lika mycket som tidigare geografi och antalet länder vi jobbar i. Istället söker vi de platser och grupper där vi upplever att behoven är som störst.

– Ibland gör vi oss själva överflödiga på någon ort eller i något land. Då har vi nått vårt mål. Samtidigt har vi frigjort resurser för att gå vidare till andra som behöver få uppleva glädje, rättvisa och fred som är kännetecken på Guds rike.

En kyrka som tjänar

Kambodja.  Den äldre generationen har genomlevt Pol Pots skräckvälde och drivs av en vilja att hjälpa andra på den fattiga landsbygden. Foto: Joanna Lindén-Montes

– Vi lever i en värld där allt fler kämpar om de krympande resurserna, vilket leder till ökade motsättningar och extremism. I vår världsdel har det tidigare självklara värnandet om människovärdet minskat, att man ser på sin medmänniska som Guds avbild är inte mera självklart.

– I denna situation blir kyrkans roll som motrörelse allt viktigare. Kyrkan kan förmedla hopp och visa exempel på förlåtelse, försoning och respekt.

– Diakoni och mission har alltid hört ihop i Missionssällskapets arbete. När vi predikar det goda budskapet är diakonin en viktig del av kommunikationen. Jag tror att människorna i framtiden får allt svårare att höra vad vi säger, men de kan se vad vi gör.

– Jesus säger att Människosonen inte kom för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det vår värld behöver är en kyrka som tjänar mer än den blir betjänad. Därför behöver kyrkan gå utanför sin bekvämlighetszon och söka upp de utstötta och svaga.

– De starka tar för sig och kämpar för att behålla sin position. Så handlar inte kyrkan, den finns till för att tjäna mänskligheten.

– Det som ännu efter 160 år driver Finska Missionssällskapet att fortsätta sitt arbete är budskapet om Guds kärlek som vi lärt känna genom Jesus Kristus.

– Sällskapets uppgift är att förmedla hopp åt människorna och göra Guds rike synligt här och nu, men att arbeta med ett evighetsperspektiv tills Guds rike kommer i sin fullhet, avslutar Rolf Steffansson.