Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Josephine Wodé Kama – frivillig söndagsskollärare i över 30 år

Senegalesiska Josephine Wodé Kama tog sina första steg i karriären som söndagsskollärare som missionär Mirja Montonens lärling år 1988. Fast egentligen kan man inte kalla det för karriär – söndagsskollärarna är frivilliga medarbetare i församlingarna. 46-åriga Kama brinner för att utvecklas som lärare.

Josephine Wodé Kama verkar som söndagsskollärare i området kring Fatick. Foto: Iiris Arjanne

Det är förmiddag på kyrkans gård i den lilla byn Thiadiaye. Träden kastar en behaglig skugga på gården – det är ännu inte olidligt hett. Här har Josephine Wodé Kama undervisat församlingens barn under gudstjänsten varje söndag morgon, i över 30 år.

I ungefär en timmes tid fokuserar hon och barnen tillsammans på olika bibelberättelser och Guds ord. När det blir dags för nattvard går de tillbaka till kyrkan.

Söndagsskoltimmen börjar oftast med sång, följt av bön och genomgång av en bibelberättelse. Det är fritt fram att ställa frågor. En bilderbok fungerar som stöd i undervisningen.

Senegals lutherska kyrka har över 40 aktiva söndagsskollärare i 13 församlingar. Finska Missionssällskapet stöder söndagsskolorna bland annat genom att utbilda lärare och erbjuda läromaterial. Kama undervisar i tre kapellförsamlingar, alla belägna i små byar på landsbygden i Senegal.

Viljan att hjälpa är det viktigaste

Kama var redan som skolelev intresserad av undervisning. Hon drömde om att grunda en egen skola, men kom inte så långt i sin egen skolgång och var tvungen att skrinlägga sina planer.

Som tolvåring fick Kama ändå möjlighet att åka runt och bekanta sig med olika söndagsskolor tillsammans med Finska Missionssällskapets dåvarande utsända missionär och söndagsskollärare Mirja Montonen. Vid den tidpunkten rådde det brist på söndagsskollärare. När tiden var mogen sökte Kama till ett utbildningsprogram för att själv kunna undervisa i söndagsskolorna.

Alla som varit medlem i en församling i fem år kan ansöka om att bli söndagsskollärare. De blivande lärarna ska ha egenskaper som lämpar sig för uppgiften och ett kall att berätta om den kristna tron. De ska också vara läskunniga och intresserade av att lära sig mera om undervisning. Däremot finns det inga krav på kunskaper i franska.

När det behövs nya lärare föreslår församlingsmedlemmarna ofta någon för uppgiften. Frivilliga kan också själva lämna in en ansökan. Den slutgiltiga utnämningen görs av församlingens pastor.

Josephine Wodé Kama på seminarium tillsammans med andra söndagssskollärare. Foto: Iiris Arjanne

Missionssällskapet erbjuder varje år ett fem dagar långt seminarium för söndagsskollärarna, som alla lärare ska delta i åtminstone en gång. Seminariet fungerar som en förberedande utbildning och har hög status bland lärarna.

Under seminarieveckan får deltagarna också möjligheter till kamratstöd med utbyte av tankar och erfarenheter kring utbildningen. Många lärare har på grund av långa avstånd mycket sällan möjlighet att träffa andra i samma position.

Under vårens seminarium gick deltagarna igenom nya utbildningsmaterial, sånger och undervisningsstrukturer för bibelberättelserna. Kama har en viktig roll vid seminarierna, hon tolkar, uppträder och deltar själv i undervisningen.

Missionssällskapet och den amerikanska missionsorganisationen Association pour l’Evangelisation des Enfants har stött Kamas fortbildning.

”Det är inte svårt att bli en bra lärare, om man har vilja och förmåga att förbinda sig. Man kommer långt med engagemang”, säger Kama.

”Varför uppstod Jesus från de döda?”

Kama säger att barn utgör en belönande men svår och ärlig publik. Barnens tankar om tro och Bibeln kan vara väldigt annorlunda jämfört med de vuxnas. Vad svarar Kama om barnen ställer frågor om uppståndelsen?

”Det är lätt att svara på frågor om man har erfarenhet. Som lärare kan man säga att det (uppståndelsen) var Guds vilja redan före Jesus kom.”

Kama säger att det för barnens inlärning är viktigt att anpassa berättelserna. Tre saker behöver komma fram när man undervisar bibelberättelser: Guds kärlek, hur synden kommer till uttryck i berättelsen samt varför och på vilket sätt Jesus är lösningen.

”Förr anknöt bibelundervisningen inte till det egna livet. Numera tänker man att det är viktigt att hjälpa barnen att leva i enlighet med det som de har lärt sig”, säger Kama.

Den senegalesiska pedagogiken förlitar sig fortfarande starkt på utantillinlärning och det anses viktigt att lära sig bibelverser.

Idag fokuserar man mycket på fostran i söndagsskolorna. Det är viktigt att barnen behandlas med respekt och att deras åldrar tas i beaktande.

”Som vuxen är du en förebild för barnen. När barnen gör något som inte är rätt i söndagsskolan kan ett barn säga att ”läraren har lärt oss att man inte får göra så”.

Bilderböcker används som stöd i söndagsskolornas bibelundervisning. Foto: Iiris Arjanne

Behöver ekonomiskt stöd

I Senegal är nästan alla söndagsskollärare kvinnor. Uppdraget ger många kvinnor möjlighet att engagera sig på djupet i kyrkans verksamhet, även om kyrkan tills vidare inte prästviger kvinnor. Varje församling har en egen kommitté för söndagsskollärarna, som får ett litet bidrag från Missionssällskapet på 30 euro varje år. Kommittén väljer själv hur pengarna används, till exempel inköp av pennor och häften, fortbildning, tackpengar till lärarna eller placeringar. Söndagsskolorna är i hög grad beroende av Missionssällskapets och andra organisationers stöd.

Söndagsskollärare samlade för fortbildningsdagar i Fatick våren 2022. Foto: Iiris Arjanne

Ivern räcker långt

Kama har också jobbat i förskola. I Senegal är det frivilligt för barnen att delta i förskoleundervisning. De barn vars familjer har råd sänds dit. Missionssällskapet stöder flera förskolor på serere. Kama verkade tidigare i en förskola som drevs av en församling utan utomstående stöd. När pengarna för verksamheten tog slut kontaktade församlingen Kama.

”Pastorerna funderade på framtiden och frågade om jag kunde undervisa utan lön. Jag tycker så mycket om mitt arbete att jag vill fortsätta.”

Förskolan är verksam tre timmar varje vardagsmorgon.

Att förmedla Guds ord är en hjärtesak för Kama.

”Det finns så många barn som behöver Jesus. Förstås gäller det också vuxna, men det är verkligen viktigt att barnen får höra det här budskapet.”

Trots att Kama har över trettio års erfarenhet förbereder hon sig ändå noggrant varje vecka inför kommande söndagsskoltimmar.

”Jag läser, läser, läser. Ingen kan vara perfekt i sin bibelkunskap, man hittar hela tiden nya saker. Sådant som kan förändra också mitt liv”.

Senegals lutherska kyrkas söndagsskolor

  • Missionssällskapet stöder söndagsskolorna med fortbildning och material.
  • Söndagsskolorna sysselsätter en lokal arbetstagare och en utsänd medarbetare från Finska Missionssällskapet.
  • Det finns över 40 frivilliga lärare.
  • Söndagsskolorna är gratis för barnen.