Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kärlek i coronans tid

Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson Bild: Monica Slotte

Då jag skriver detta blogginlägg har Finlands regering just effektiverat åtgärderna som ska bromsa coronavirusets framfart.

Av den orsaken kommer den finska missionsfesten i Lahtis inte att kunna ordnas som planerat. Då du läser det här har situationen förändrats ytterligare. Det som var en nyhet i förra veckan kommer ohjälpligen att snart kännas föråldrat.

Den här situationen aktualiserar frågan om uthållighet och resiliens. Hur klarar vi av att leva med den osäkerhet och rädsla som ett osynligt virus framkallar? Hur behandlar vi varandra i en krissituation?

Att trygga den egna och de närmastes hälsa är viktigt för var och en av oss. Myndigheternas uppgift är att göra allt de kan för att bevara tryggheten. Genom att följa anvisningarna visar vi omsorg om varandra. Då undviker vi också att bidra till att situationen förvärras.

Rädslan kan ändå också driva oss till handlingsmönster där vi negligerar vårt ansvar för vår nästa. Jesus sa i sin programförklaring (Lukas 4) att han kommit för att ge frihet till de fångna. Som exempel valde han den utländske syriern Naaman som led av spetälska. Spetälska klassificerades som en smittosam och farlig sjukdom, och för att förhindra att den spreds gav lagen tydliga riktlinjer för karantän och övervakning.

Men paragraferna som var menade att ge skydd mot den smittosamma sjukdomen medförde också att man inte tog ansvar för de svaga. De leprasjuka övergavs. Då vi i samband med coronaepidemin nu talar om att skydda dem som hör till riskgruppen, så bör vi komma ihåg att deras behov också är att vi minns dem och bryr oss om dem. Vårt behov av trygghet får inte leda till ökad ångest och ensamhet.

Till missionsuppdraget hör försvar av människovärdet, speciellt då människan är som allra svagast. Samtidigt som vi i Finland för en kamp mot corona fortsätter Missionssällskapets och våra samarbetspartners internationella arbete för de mest sårbara. Just nu sker det i  mer utmanande omständigheter än förut. Jag hoppas att vi fortfarande orkar be och stöda det här arbetet.

Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet