Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Samhörighet ger hopp och möjlighet till återuppbyggnad

Rolf Steffansson Foto: Sami Mannerheimo

Den blott tål att pröfvas, som en nödställd nästa ej förskjuter; blanda du, till hälften, bark i brödet ty förfrusen står vår grannes åker. (J.L. Runeberg)

Finländarnas värdegrund har formats genom århundraden. Krissituationen som har orsakats av COVID-19 visar att vi har en realistisk världsbild. Vi förstår att det till människolivet hör situationer då tillvaron förändras radikalt. Det här är vad det innebär att vara människa.

I dessa tider har jag studerat Finska Missionssällskapets överlevnadsstrategier under tidigare kriser. I mångt och mycket förhåller det sig annorlunda nu. Vi har inte samma utmaningar med att hålla kontakt eller med valutakontroll. Gångna tiders beslut grundade sig på att vi reagerade på en förändrad situation, men även på en förmåga att se framåt, bortom den närmaste tiden.

I en situation då nästan hela världen har infört restriktioner i rörelsefriheten har Missionssällskapet fattat tunga beslut, huvudsakligen i form av deltidspermitteringar som gäller både inrikes- och utrikesverksamheten.

Vi hoppas att läget förändras så att vi kan återkalla permitteringarna så fort som möjligt. Några permitteringar har redan upphävts på de arbetsområden där situationen tillåter det.  Historien lär oss att vi ännu inte vet vilka beslut som väntar oss, men vi litar på att vi har en framtid och ett hopp också efter krisen.

Tanken på samhörighet är en väsentlig del av de finländska värderingarna. Runebergs dikt om bonden Paavo genljöd under de finska nödåren. Även på den tiden tänkte en stor grupp finländare på afrikanerna, på människor långt borta – med dem ville man dela Guds goda gåvor. De finska värderingarna har påverkats starkt av det kristna budet om en gränsöverskridande kärlek till nästan.

Pandemin berör också våra samarbetsparter. Många av dem är centrala aktörer inom hälsoupplysning och sjukvård. Deras resurser att möta utmaningar är mindre än våra. Våra samarbetskyrkor får också mindre kollektintäkter nu då församlingsborna inte kan komma till kyrkan. Det har varit oerhört rörande att höra dem fråga oss hur de kan vandra tillsammans med oss, och stötta oss i krisen. Efter det här förenas vi i den gemensamma utmaningen att arbeta för återuppbyggnad och inge hopp.

Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet