Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sonen i en buddhistisk familj blir kyrkoledare i Thailand

Thailands lutherska kyrkocentrum fylls med människor en söndag i maj. Orkestern börjar spela och publiken står upp. Installationsceremonin för den nyvalda biskopen Chanda Saiyothan (40) inleds. Men hur kommer det sig att denna pastor, som växt upp i en buddhistisk familj och arbetat i slummen, blev högsta chef i kyrkan?

”Bönen och Guds ord utgör grunden för allt vårt arbete. Utan bönen ger inte ens de finaste planerna frukt”, säger biskop Saiyotha.

Då jag kommer fram till Thailands evangelisk-lutherska kyrkas huvudkontor möts jag av en glad ung man iklädd en blommig skjorta. Pastor Chanda Saiyotha har nyligen utnämnts till biskop, och jag ska intervjua honom några dagar före den stora installationsceremonin. Då jag hälsar med den nya biskopstiteln får jag ett generat skratt till svar:

”Jag har ännu inte vant mig vid att bli kallad biskop.”

Biskop Saiyotha säger att han känner sig glad och avslappnad, men berättar att det inte var så för bara en kort tid sedan.

”När jag blev kontaktad och ombedd att ställa upp som biskopskandidat, var jag nervös och orolig, och kunde inte sova ordentligt. Jag bad Gud om frid i mitt hjärta.”

En vecka före kyrkomötet fick Saiyothan frid i sitt sinne.

”Jag förstod att biskopsämbetet inte handlar om en position utan om en hjärtesak. Trots att biskopen har väldigt varierande uppgifter, vill jag se mig själv framför allt som en pastor som tar hand om alla.”

En historisk stund under installationsceremonin: pluvialen, biskopsstaven och -korset byter ägare. Pastor Taweep Oiwan assisterar med påklädningen.

En dröm ledde till kristendomen

Chanda Saiyotha föddes in i en buddhistisk familj i 1980-talets Bangkok. I Saiyothas barndom då familjens far konverterade till kristendomen, var inte familjen entusiastisk. Ett år senare hittade även mamman kristendomen. Unge Chanda gillade fortfarande inte tanken, men en dröm förändrade allt.

”Jag hade en mardröm där djävlarna omringade mig. Jag hörde en röst som uppmanade mig att vända mig till Jesus i min nöd”, berättar Saiyotha.

Han sade i drömmen: ”Jesus, jag vet inte vem du är, men hjälp mig”. Ett starkt ljus genomborrade djävlarna och de flydde. Då Saiyotha vaknade upp berättade han till sin far om drömmen. Fadern sade att Jesus kallat honom att bli hans barn. ”Tar du emot Jesus?” frågade han. Saiyotha svarade jakande.

”Det gick inte snabbt, men så småningom började jag ta reda på mer om Frälsaren. Jag förstod att Jesus omvandlat min far till en bättre människa, och att Han kunde hjälpa även mig. Så kom Jesus in i mitt liv, och jag bestämde mig för att i fortsättningen tjäna honom”, berättar Saiyotha.

Internationella studier med finländarnas stöd

Saiyotha blev döpt som 14-åring och inledde senare teologistudier i Bangkok. Därifrån fortsatte hans väg till Hongkongs lutherska teologiska seminarium för magisterstudier i teologi. Även Missionssällskapet arbetar vid seminariet. Han blev prästvigd år 2011 tillsammans med sin far Boonma Saiyothan.

”Utan Finska Missionssällskapet och finländska församlingar skulle jag inte vara här. Stipendiet möjliggjorde mina studier, men minst lika viktigt var det andliga stöd jag fick”, säger Saiyotha.

Med speciell värme minns han Tarja Säynevirta, en långvarig thailandsarbetare vid Missionssällskapet. Hon uppmuntrade honom att studera vidare.

”Nu vill jag med mitt eget exempel uppmuntra andra kristna i Thailand att studera.”

Biskopen är entusiastisk över nyheten att en annan långvarig thailandsarbetare, Jukka Helle, börjar undervisa vid Hongkongs lutherska teologiska seminarium hösten 2022. Han tror att den gemensamma länken ökar samarbetet i syd.

Regionchefen Olli Pitkänen deltog i välsignelsen. Biskop Saiyotha berättar att han värdesätter det nära samarbetet mellan Thailands evangelisk-lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet.

Saiyothan hittade nästankärleken i slummen

För biskop Saiyotha är status och position inte viktiga, utan det att han får tjäna Gud så att Kristi kyrka växer. Detta betonade han redan under sin tid som präst i Bangkoks slumområden.

Nu berättar biskopen att han landat på jorden först efter värdefulla lärdomar. I början av sin karriär ville pastorn nämligen arbeta i områden där rika människor bor, men så hamnade han motvilligt i slummen.

”Jag bad Gud om hjälp att arbeta i området och att lära mig älska och hjälpa människorna där. Så småningom började jag tycka om att jobba i slummen. Jag lärde mig att Gud har en annan väg för mig. Och framför allt lärde jag mig att människan är Guds avbild och att hon har samma värde oberoende om hon är rik eller fattig”, säger biskop Saiyotha.

På slumområdet arbetade Saioytha speciellt bland barnen. I den lokala lutherska församlingen Immanuel fick barnen lära sig bland annat engelska, informationsteknik och musik.

”Genom kyrkans verksamhet får de barn som kommer från svåra förhållanden hopp så de kan förändra sina liv. Till exempel är en före detta elev numera professionell violinist”, gläds Saiyotha, och fortsätter med att barnen är kyrkans framtid. Många har velat bli döpta.

Saiyotha har fortfarande ett varmt förhållande till slummens invånare, och han vill fortsätta besöken som biskop. Även slumområdet som plats är kär för Saioytha efter att ha spenderat tio år där.

”När jag behöver svar på frågor, går jag till slummen. I slummen kan jag tänka och koncentrera mig på det allra väsentligaste. Slummen är min vän.”

Under festen skapade Immanuel lutherska församlings ungdomsorkester en speciell stämning. Ungdomarna, som är kära för biskop Saiyotha, höll också ett gratulationstal.

Regeln med fem P:n

Hurdana planer har den färska biskopen för den kommande fyraårsperioden? Han vill koncentrera sig på kyrkans grundläggande uppgifter: förkunna och tjäna.  Kyrkans administration, samarbete och kommunikation behöver också förtydligas.

  1. Pray: allt börjar med bönen.
  2. Persons: alla människor är värdefulla.
  3. Participation: att gå tillsammans och bredvid varandra. Även då vi tänker olika.
  4. Priority: att hitta det väsentliga och att koncentrera sig på det.
  5. Presentation: att nå människan och att dela information på ett modernt sätt genom sociala medier.

Till kyrkans största utmaningar hör enligt Saiyotha att stärka enigheten och arbetstillfredsställelsen. Han sörjer den låga lönenivån i kyrkan och hoppas kunna främja personalens ekonomiska och andliga välbefinnande.  Då han i samband med sin installation talar om vikten av att förlåta, blir han rörd och säger:

”Jag är ledsen att vi inte alltid varit rättvisa mot alla medarbetare i kyrkan. Jag vill be om förlåtelse.”

Förutom en ny biskop har Thailands evangelisk-lutherska kyrka fått en ny styrelse, och de jobbar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar. Av de sex styrelsemedlemmarna är fyra med för första gången så många nya röster kommer till tals. För första gången har styrelsen också två kvinnliga medlemmar: Kanokwun Lampong och Kaittikun Sibunrueng.

”Jag gläds förutom åt deras yrkeskunskap inom bokföring och kvinnligt ledarskap, också åt att de kan föra kvinnors talan och vara förebilder för alla kvinnor i kyrkan”, säger Saiyotha.

Framför allt vill biskop Saiyotha påminna oss om kyrkans vision; kyrkan vill komma med frid, glädje, rättvisa och hopp åt människor. Under hans ledning vill kyrkan vara en trygg plats för alla; de som kommer dit, alla som går därifrån, och de som bara tittar in.

Under nattvardsliturgin berättade biskop Saiyotha hur Kristi kropp består av en mångfald av församlingsmedlemmar, men att de i Honom blir ett.

Text och foto: Anna Peltonen