Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Thailändska Koy studerade teologi i Hongkong

Att stärka den teologiska utbildningen är en gemensam utmaning för alla Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor. Missionssällskapet stöder utbildning i bibelskolor, seminarier och universitet runtom i världen och främjar på så sätt kyrkornas tillväxt och kunnandet bland personal och frivilliga.

Teerisara Wuimae. Bild Kirsi Salmela

Lutheran Theological Seminary i Hongkong är ett av de lärosäten som Missionssällskapet stöder. En femtedel av dess studerande kommer från andra platser än Hongkong, framför allt från Sydostasien och Fastlandskina. Seminariet utbildar präster och andra församlingsanställda, genom doktorsprogrammet även lärare för teologiska seminarier på olika håll i Asien. Bland både lärare och studerande finns även medlemmar från andra kyrkosamfund. Missionssällskapet har sänt lärare till seminariet och stöder genom stipendier studerande från olika länder.

Koy återvände som seminarielärare till sitt eget land

Även thailändska Teerisara Wuimae, ”Koy”, studerade vid seminariet med Missionssällskapets stöd. Hon utexaminerades som teologiemagister i våras efter två års studier. Nya testamentet var hennes huvudämne. Nu arbetar hon som enda heltidsanställda lärare vid Thailands lutherska seminarium i Bangkok.

”Studierna var utmanande eftersom studiespråket var engelska och kulturen var främmande. Att studiegemenskapen var mycket internationell underlättade. Mina närmsta studiekompisar kom från Myanmar, Laos, Taiwan och Fastlandskina. Det jag allra mest saknar från min studietid är just mina studiekompisar. Jag skulle vilja få en chans att lära mig mer”, säger Koy.

Då hon åkte till Hongkong trodde Koy att hon skulle kunna besöka sin familj och sina vänner emellanåt. På grund av coronan var detta inte möjligt. Koy stannade i Hongkong hela studietiden på två år trots att studierna under en tid sköttes på distans via Zoom.

Koy önskar att vi ber för hennes seminarium. Den största utmaningen är enligt Koy att hon inte har en arbetsgrupp som kan stöda henne att utveckla och planera den teologiska utbildningen. Vid sidan av sitt lärararbete besöker Koy olika församlingars gudstjänster och ibland predikar hon i dem.
”Det intressantaste med mitt arbete är att få förnya den kristna fostran tillsammans med kyrkans personal och församlingsmedlemmar.”

Examensfest 2021 och personal vid seminariet. Bild Harri Koskela

Trettondagen påminner oss om kyrkans missionsuppdrag

På trettondagen 6.1 minns vi de tre vise männen som leddes av en stjärna till krubban med Jesusbarnet. På så sätt visade de att julens budskap är avsett för alla. Därför påminner trettondagens budskap oss speciellt om kyrkans missionsuppdrag.

Under trettondagens gudstjänster samlas kollekt som går till församlingsarbete och teologisk utbildning runt om i världen via Finska Missionssällskapet. Alternativt kan du delta i Missionssällskapets kollektinsamling. Att stöda teologisk utbildning är ett av de viktigaste sätten att stärka kyrkorna: på så sätt främjar vi kyrkornas självförsörjning. Högkvalitativ teologisk utbildning stärker också de kyrkligt anställda och medlemmars lutherska identitet.