Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

12 000 besökare vid missionsfesten i Björneborg: det ekonomiska läget diskuterades vid årsmötet

Människorättsjuristen Bishnu Nepali Gurung från Nepal och pastor Bertha Uturunco från Bolivia har mycket gemensamt trots att de kommer från motsatta sidor av jordklotet. Foto: Ulla Viskari-Perttu.
Människorättsjuristen Bishnu Nepali Gurung från Nepal och pastor Bertha Uturunco från Bolivia har mycket gemensamt trots att de kommer från motsatta sidor av jordklotet. Foto: Ulla Viskari-Perttu.

Årets riksomfattande missionsfest ordnades den 10-13 juni tillsammans med Björneborgs kyrkliga samfällighet. Missionsfesten lockande 12 000 besökare mitt i värmeböljan. Den tre dagar långa festen kulminerade i en festmässa där 21 nya missionärer välsignades till tjänst.

Missionsfestkoordinator Jussi Hankela var nöjd med festen trots att antalet besökare var något mindre än väntat på grund av hettan. Över tusen talkoarbetare bidrog med sitt kunnande och hjälpte till att förverkliga missionsfesten.

Sällskapet uppmanade församlingarna till engagemang

Vid årsmötet i Björneborg den 11 juni riktade sig Finska Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen till församlingarnas representanter och uppmanade dessa att inte minska sitt stöd till sällskapet trots kyrkans ekonomiskt pressade situation. Rissanen presenterade samtidigt sällskapets kommande linjedragningar för ekonomin och verksamheten.

Vid årsmötet deltog 493 representanter, varav 444 representerade församlingar, 17 medlemsorganisationer och 32 var personmedlemmar. Årsmötet är Finska Missionssällskapets högst beslutande organ. Sällskapet är den lutherska kyrkans äldsta missionsorganisation, inne på sitt 153:e verksamhetsår.

Stöd till de mest utsatta

Rissanen påminde att sällskapet verkar på olika håll i världen bland de folkgrupper som har det allra sämst ställt. Han framhöll att det just nu finns behov av att förstärka evangelisationsarbetet och att sällskapet behöver mera stöd från församlingarna för detta arbete.

Sällskapets direktor uppmanade också församlingarna att se till att bevara missionssekreterarnas funktioner, trots pågående sparåtgärder i församlingarna. Rissanen uttryckte också sin oro över kyrkostyrelsens initiativ att missionsorganisationerna borde betala domkapitlens administrativa kostnader med de medel som församlingarna beviljat för missionsarbete.

Kyrkans nya missionsstrategi, som just nu planeras av kyrkostyrelsen, omfattar enligt Rissanen minst tio nya administrativa tjänster vid domkapitlen och kyrkostyrelsen. Rissanen anser att en ökning av administrationskostnaderna inte är skälig när stödet från församlingarna samtidigt minskar. Finska Missionssällskapet har anmält sitt misstycke i frågan.

Styrelsens ordförande Matti Repo presenterade styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut och påpekade samtidigt att publikationen ger en omfattande bild av sällskapets värden. Repo poängterade vikten av samarbete mellan de lokala församlingarna och Finska Missionssällskapet internationella missionsverksamhet. Församlingarna är medlemmar i Finska Missionssällskapet och i praktiken de som driver och bestämmer över sällskapets verksamhet.

Nya styrelsemedlemmar

Av de fyra styrelsemedlemmarna som stod i tur att avgå omvaldes viceordförande Mikko Myllys, Helsingfors (303 röster, Helsingfors stift).

Som nya styrelsemedlemmar valdes förvaltningsdirektör Mirja Niemi, Saarijärvi (316 röster, Lappo stift), överläkare Åsa Westerlund, Raseborg (334, Borgå stift) och verkställande direktör Vesa Viitaniemi, Åbo (295, Åbo ärkestift).

Följande personer fortsätter i sällskapets styrelse: teol. stud. Lotta Gammelin (Helsingfors stift), stiftssekreterare Kai Jantunen, Savonlinna (S:t Michels stift), verksamhetsledare Simo Juntunen, Lappo (Lappo stift), kyrkoherde Risto Kormilainen (Kuopio stift), Mikko Myllys (Helsingfors stift), missionssekreterare Minna Lairi, Järvenpää (Esbo stift), rektor Tapani Rantala, Åbo (Åbo ärkestift), biskop Matti Repo, Tammerfors (Tammerfors stift) och ped.mag Minna-Maaria Sipilä, Kempele (Uleåborgs stift).

Vid missionsfesten välsignades 21 missionärer av Åbo ärkestifts biskop Kaarlo Kalliala. Nästa år arrangeras den riksomfattande missionsfesten i Fredrikshamn den 8-10 juni 2012.