Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

30 000 euro från Finska Missionssällskapet till översvämningsoffer i Mauretanien

Störtregnen har drabbat Trarza område i södra Mauretanien och åstadkommit enorm skada. Finska Missionssällskapet har beviljat 30 000 euro i katastrofhjälp för översvämningsoffer via Lutherska världsförbundet.

Merparten av områdets huvudstad Rosso ligger under vatten och ca 18 500 människor har tvingats flytta in i temporära skydd. Det förorenade vattnet har förstört hus, skolor, sjukhus och annan infrastruktur. Fara föreligger att malaria och övriga sjukdomar sprids.

Lutherska världsförbundet samarbetspartner är en lokal organisation, vars primära uppgift är att trygga tillgången till rent vatten och hygien. Den delar också ut moskitnät och informerar människorna om sanitetsproblem och avfallshantering.

Finska Missionssällskapet understöder Lutherska världsförbundets samhällsutvecklingsprojekt med 200 000 euro per år. I fjol startade dessutom ett fadderprojekt, genom vilket sällskapet understöder tusen flickors skolgång.

Man kan stöda Finska Missionssällskapets katastrofarbete genom en inbetalning till Sampo 800014-161130, skriv HJÄLP i meddelanderutan Ring numret 0600 02020 (19,79 euro + lna) Sänd ett textmeddelande, HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) till numret 16160.