Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Arbetet i Israel koncentreras till verksamhetscentret Shalhevetjah

Finska Missionssällskapets arbete i Israel kommer i försättningen att koncentreras till verksamhetscentret Shalhevetjah i Jerusalem. Centret är en viktig samlingsplats för många olika folkgrupper. Vid centret ordnas bland annat gudstjänster på olika språk. Sällskapet har verkat i Jerusalem sedan 1924.

Finska Missionssällskapet har sedan 1997 deltagit i sammanslutningen för nordiska missionsorganisationer i Israel, Joint Mission to Israel (JMI). Den här sammanslutningen har bland annat koordinerat Immanuel-församlingens verksamhet i Tel Aviv. Finska Missionssällskapet har också understött ett ålderdomshem i Haifa för medlemmar i messianska samfund, en skola i Jerusalem, en diakoniorganisation samt ett forsknings- och utbildningscentra.

I slutet av november meddelade Joint mission to Israel att organisationen vill att Finska Missionssällskapet drar sig tillbaka från samarbetet. Orsaken är att JMI inte anser det vara möjligt att samarbeta med en organisation som tillåter par i registrerade parförhållanden arbeta i dess tjänst.

Finska Missionssällskapet förhandlade med JMI:s representanter och förklarade att sällskapet följer evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands lära om äktenskap och sexualitet samt följer Finlands lag mot diskriminering i arbetslivet. Finska Missionssällskapet förpliktigar ingen samarbetspart att ta emot personal mot dess samtycke. JMI:s ledning höll dock fast vid sin ståndpunkt.

Gällande rekryteringen konstaterade Finska Missionssällskapets styrelse vid ett möte i februari att sällskapet som kyrkans missionsorganisation handlar i enlighet med evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och följer Finlands lag. Sällskapets styrelse bestämde att sällskapet lösgör sig från samarbetet.

Finska Missionssällskapets styrelse beklagar att det inte gick att fortsätta samarbetet. Styrelsen har uttryckt sin tacksamhet för det gångna samarbetet.

JMI och åldringshemmet i Haifa anser att de två missionärer från Finska Missionssällskapet som verkar i samarbete med dem kan fortsätta arbeta med sina nuvarande uppgifter till slutet av sina arbetsperioder. Sällskapets viktigaste samarbetspart i området är den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet.

Tilläggsuppgifter: Direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson, tfn 043 824 0649 och verksamhetsledare Seppo Rissanen tfn 040 506 1101.