Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årets präst Malin Lindblom – missionär på motorcykel i Jerusalem

Prästförbundet har valt kaplan Malin Lindblom, 35, till årets präst. Förbundet motiverar sitt val med att Lindblom har arbetat aktivt och engagerat för rekryteringen av unga präster.

– Det känns jättebra och stort att bli vald till årets präst. Framför allt är jag glad över att rekryteringen av nya anställda till vår kyrka lyfts fram i och med detta. Rekryteringen är avgörande med tanke på framtiden, säger Malin Lindblom till Kyrkpressen.

Malin Lindblom har arbetat som präst i både Nyland och Österbotten. Nu verkar hon som Finska Missionssällskapets missionär vid Shalhevetjahcentret och Gospel Riders i Jerusalem.

Lindblom har också skrivit boken “Jag är präst” för att uppmuntra unga människor att söka sig till prästyrket.

– Jag anser att rekryteringen är viktig med tanke på kyrkans framtid. Jag har i mitt församlingsarbete strävat efter att motivera unga att söka tjänster inom kyrkan och ge intresserade nödvändig information om arbete och studier, säger Lindblom till Vasabladet.

Lindblom är född i Karleby 1975. Hon blev teologie magister vid Åbo Akademi 1999 och året därpå prästvigdes hon i Borgå. Innan hon sökte sig till Vasa har hon varit anställd i de svenska församlingarna i Vanda och Kyrkslätt 2000-2009.

På motorcykel i det heliga landet

Malin Lindblom är sedan 2009 kaplan i Sundom kapellförsamling. Hon är för närvarande tjänstledig för sitt uppdrag i Jerusalem och preliminärt kommer hon stanna i Israel fram till 2012.
Motorcykelklubben Gospel Riders förenar motorister i tron på Kristus.
– Som medlemmar i Gospel Riders vill vi visa att det är intressant att leva som kristen och att mission är spännande. Visst behövs mission också i Jerusalems urbana miljöer, säger Rune.
Både Malin och Rune är motorcykelentusiaster och sedan tidigare aktiva inom Gospel Riders Finland.

Försoning, församlingsliv och diakoni

Shalhevetjah-centret i Jerusalem fungerar som ett lugn träffpunk för diakoni och samvaro och församlingsliv. Diakoniverksamheten omfattar familje- och barnarbete, terapi och själavård. Personer som drabbats av våld i hemmet eller lider av alkohol- och narkotikamissbruk erbjuds stöd. Diakonin når också  åldringar, invandrare och prostituerade. Centret är öppet för alla, oberoende av nationell identitet, religiös och etnisk bakgrund.

Gospel Riders är ursprungligen en finländsk, kristen MC-klubb med 900 medlemmar. Gospel Ridersklubbar verkar i Finland, Estland, Spanien och Jerusalem. Gospel Riders Jerusalem är en del av Finska Missionssällskapets brobyggarverksamhet.

Finska Missionssällskapet samarbetar också med den messianska Immanuelkyrkan i Jaffa. Finska Missionssällskapet har arbetat i nuvarande Israel sedan 1924.