Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bättre åkrar, mera mat: FMS utjämningskampanj satsar på Kina, Nepal och Kambodja

Finska Missionssällskapets (FMS) tema för höstens Utjämningskampanj är ”När det dagliga riset inte räcker till…” Intäkterna används för att utveckla livsmedelsproduktionen i avlägsna byar i Kina, Nepal och Kambodja. För dessa projekt erhåller FMS anslag för utvecklingssamarbete från finska staten. Självfinansieringsandelen samlas in genom Utjämningskampanjen.

Konkreta projekt

I Kina går hjälpen till de fattiga bergsbyarna i nordvästra Hunan. Över en tredjedel av befolkningen i Hunan lever på mindre än 800 yen (83 euro) om året. Byutvecklingsprojekten förbättrar avsevärt befolkningens inkomster och påverkar livet långt in i framtiden.

Insamlingen satsar på konkreta projekt som t.ex. reparation av bevattningssystem, biogasspisar, renovering av skolbyggnader samt utbildning av byläkare, som kan ge första hjälp och dela ut de vanligaste medicinerna åt byborna. Ett nytt, livsviktigt projekt är aidsupplysning. Enligt officiell statistik finns det en miljon människor som har insjuknat i aids i Kina.

Biståndet kanaliseras via Amity Foundation, en medborgarorganisation som grundades av kinesiska kristna år 1985.

Satsning på  marginaliserade

I Nepal satsar man på att förbättra levnadsförhållandena i byarna i Mugu län, ett av landets fattigaste och mest isolerade områden. En stor del av befolkningen är socialt och ekonomiskt utsatt och bor utspridd i bergsbygden på 2 000-3 000 meters höjd. Femton procent av männen är läskunniga, endast nio procent av kvinnorna. Barndödligheten stiger upp till femtio procent.

Projekten syftar till att förbättra levnadsförhållandena i bergsbyarna. Man tar hänsyn till bybornas egna behov och aktivitet då det gäller hälsovård, vattenhushållning, husdjursskötsel, jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård. Man har också satsat på krisberedskap mellan de olika byarna i fall av missväxt, eldsvådor, jordbävningar och jordskred.

Medlen kanaliseras genom medborgarorganisationen NEST (Nucleus for Empowerment through Skill Transfer) samt den förenade missionen i Nepal (United Mission to Nepal, UMN). 

Modersmålet i skrift en viktig informationskälla

Länet Mondulkiri är ett av Kambodjas minst utvecklade områden. Största delen av befolkningen hör till en av landets minoritetsstammar, bunongstammen, som har ett eget språk och en egen kultur. Få behärskar landets huvudspråk khmer, vilket försvårar kommunikationen med det övriga samhället.

Det största hotet för invånarna är de olika multinationella företagen som avverkar urskogarna. Detta leder till att bunong-invånarna har allt mindre områden där de kan idka sitt traditionella svedjebruk.

Tidigare har bunong-språket saknat skriftlig form. Undervisningen i språkklasserna går ut på att man först lär sig läsa och skriva bunong och övergår så småningom till khmer. FMS samarbetar med den kristna biståndsorganisationen International Cooperation Cambodia,

Det material som man använder i läsundervisningen handlar om näring, hygien och äganderätt av jord. Läskunnighets- och litteraturarbetet stöder de ansträngningar som görs för att säkra livsmedelstillgången. Just nu undersöker man vilka fruktträd och grönsaker man kan odla och vilka nya odlingsväxter och -metoder man kan ta i bruk för att invånarna ska få tillräckligt med mat. Man förbättrar också husdjurens hälsa genom bl.a. vaccinationer.

Inbetalningar för utjämningsinsamlingen kan göras till följande konton: Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, ACA 578007-141240 och  Aktia 405510-2255596

Ann-Christine Marttinen