Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bekele Mulatu:

”Jag känner stor tillfredsställelse då jag ser hur människornas livssituation förbättras”, säger utvecklingsdirektor Bekele Mulatu, från Mekane Yesuskyrkan i Etiopien. Mulatu är inbjuden till Finland för att ge information och ett ansikte åt Finska Missionssällskapets utjämningskampanj.

Mekane Yesuskyrkan driver inte endast andligt arbete. Utvecklingsprojekt är en naturlig del av kyrkans verksamhet i landet. Etiopien är ett av världens fattigaste länder, med en bruttonationalinkomst på 100 euro och en förväntad livslängd på 46 år.

Utjämningskampanjen hösten 2005 satsar på landsbygden i västra Etiopien. Målet är att förbättra befolkningens levnadsförhållanden, såväl den andliga som fysiska hälsan, på landsbygden i Kaffa- och Hosainaregionerna.

”Det gäller väldigt konkreta projekt: att utöka matproduktionen och göra den mångsidigare, ge information om hälsosam kost, förbättra tillgången till rent vatten och minska kvinnornas arbetsbörda,” säger Bekele Mulatu.

I Etiopien saknar 76 procent av befolkningen på över 72 miljoner tillgång till rent vatten. Det tar fem timmar varje dag för en t.ex. en tioårig flicka att gå fram och tillbaka till en oskyddad källa för att hämta hushållsvatten. Vattnet hon orkar bära räcker endast till matlagning. Ett av Mekane Yesuskyrkans utvecklingsprojekt är att gräva brunnar i byarna. Byborna har tillsammans med kyrkans representanter hittat en lämplig plats.

”Brunnskommittéer kommer att se till att brunnarna fungerar och hålls rena. Hälsosituationen förbättras betydligt i och med att människorna dricker rent vatten. Ett resultat på långsikt av brunnsprojektet är att barnen kommer att hinna gå i skola, då de tidsödande promenaderna till källorna slutar.”

Då vattentillgången i byarna är tryggad, startar man modellträdgårdar, där byborna kan skaffa sig fruktträdplantor och grönsaksfrön. Man arrangerar också kurser i kompostering, terrassodling och ger information om hälsosam kost. Familjerna har möjlighet att få små lån för att köpa några hönor.

Många projekt samtidigt

Bekele Mulatu vet vad han talar om. Han har fått sin utbildning på ett jordbruksinstitut och arbetade några år på jordbruksministeriet på  Kaffa område. Från denna post kallade kyrkan honom till projektchef för sitt utvecklingsarbete. Bekele Mulatu har studerat utvecklingsfrågor både i Etiopien, Kenya och England.

”Utbildning och rådgivning ger jordbrukarna kunskap om nya odlingstekniker och ändamålsenlig boskapsskötsel. Vi måste fästa speciell vikt vid att skydda miljön och minska erosionen.”

Många olika utvecklingsprojekt startar samtidigt. Då förbättras människornas livskvalitet snabbare.

”MekaneYesuskyrkans styrka är de aktiva lekmännen. I mitt stift i Mettu är deras antal 20 000!”, säger Mulatu. ”Kyrkans uppgift är att tjäna människan som helhet, ande och kropp. På många områden saknar man hälsovårdstjänster och befolkningen kan vara ekonomiskt eller politiskt utstött. Där jag växte upp fanns inget sjukhus. Många sjukhus och kliniker på landsbygden drivs av kyrkan.”

Klyftan mellan majoritet och minoritet minskar

I Kaffaregionen satsar man speciellt på den utstötta mandsa-minoriteten. Målsättningen är att främja fredlig samvaro och få till stånd ett samarbete mellan minoritet- och majoritetsbefolkningen.

Finska Missionssällskapet startade ett nytt utvecklingsprojekt i staden Dekka på Kaffa område. Staden fick en väg först för ett par år sedan. Tidigare fick man promenera femtio kilometer längs stigar till närmaste väg.

”De lokala myndigheterna i Dekka är ivriga att samarbeta med kyrkan. Kommundirektören hade först svårt att tro att kyrkan på allvar erbjöd ett samarbete för att utveckla området. Nu har vi också möjlighet att minska klyftan mellan de olika folkgrupperna,” konstaterar Bekele Mulatu.

De insamlade medlen förmedlas via Mekane Yesuskyrkan och går till självriskandelen, som behövs för att projekten skall få del av Finska statens utvecklingsbiståndsmedel.

Ann-Christine Marttinen