Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bishnu Gurung – förtryckt dalit blev människorättskämpe

Bishnu Gurung hjälper daliterna att skaffa identitetsbevis. Foto: Joanna Lindén
Bishnu Gurung hjälper daliterna att skaffa identitetsbevis. Foto: Joanna Lindén

Bishnu Gurung är en enastående kvinna. Hon är dalit och tillhör den lägsta kasten i Nepal. Trots det har hon mot alla odds lyckats utbilda sig till jurist. Nu verkar hon som juridisk rådgivare för diskriminerade och utsatta daliter inom den nepalesiska medborgarorganisationen Samaritan Uplift Service, som Finska Missionssällskapet stöder.

Bishnu Nepali Gurung är en av de utländska gästerna vid missionsfesten i Borgå den 17-19 juni.

De kvinnor som tillhör den lägsta kasten i Nepal diskrimineras dubbelt, vilket märks speciellt i utbildningsstatistiken. På grund av bristande läs- och skrivkunskaper är de mänskliga rättigheterna obekanta för de flesta dalitkvinnor.

Utbildning – en nyckel till framtiden

”I byn där jag växte upp fanns det en klar uppdelning mellan kasterna. Människor av olika kast kunde inte ens äta tillsammans. Ojämlikheten jag upplevde under min barndom satte sina spår och fick mig senare att ifrågasätta rådande samhällsstrukturer och vilja studera juridik”, berättar Bishnu.

Bishnu fick möjlighet att studera tack vare stipendiestöd från Finska Missionssällskapet. Efter avlagda studier började hon arbete vid Samaritan Uplift Service.

Daliternas ställning förbättra stegvis

Nepals daliter, som utgör 13-20 procent av landets 30 miljoner invånare, lider av en samtida form av apartheid: diskriminering på basen av ursprung och födsel. De högre kasterna vägrar till och med att röra vid daliterna, som anses vara orena.

Daliterna tvingas klara sig utan utbildning, hälsovård, inkomstmöjligheter och lever i praktiken utan människovärde. Majoriteten av dem är obesuttna daliter som är fullständigt beroende av sina markägare eller försatta i en konstant skuldspiral. Få daliter har identitetsbevis. De befinner sig utanför samhället och saknar medborgarskap.

Gurung tror ändå att situationen kan åtgärdas, steg för steg. Livskvaliteten har förbättrats i många samhällen tack vare utbildning och information.

”I min hemby har det till exempel skett stora förändringar sedan jag flyttade därifrån; läskunnigheten har ökat, och kvinnogrupperna verkar ännu. De olika kasterna kommer också överens bättre. Jag skulle gärna återvända och stanna ett tag i byn för att undervisa kvinnogrupperna i grunderna i marknadsföring och ekonomi”.

Hård uppväxt

Bishnu Gurungs liv har varit långt ifrån en dans på rosor. Mamman dog i tuberkulos när Bishnu bara var 14 år gammal.  Som äldsta dotter i syskonskaran blev hon tvungen att avsluta skolgången för att ta hand om sina fyra yngre syskon medan hennes pappa arbetade i Indien. Gurung var ändå fast besluten att utbilda sig och lyckades senare återuppta skolgången.

Livet stabiliserade sig och Gurung gifte sig och födde en dotter, Mobina. Men en kort tid efter att familjens andra dotter Mahima fötts, dog familjefadern plötsligt i en olycka julen 2002. Gurung klarade ändå av att genomföra sina magisterstudier som ensamförsörjande tack vare Finska Missionssällskapets stipendium.

Inträdeskraven till magisterprogrammet vara höga och endast 45 personer av 300 sökare antogs, varav fyra kvinnor, bland dem Gurung.

Bishnu gästar missionsfesterna

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj 2011 fokuserar på Nepals diskriminerade folkgrupper, daliter och funktionshindrade, så att de får en chans att förbättra sin utbildningsnivå, får tillgång till hälsovård och kan utveckla sina utkomstmöjligheter.

”Jag tror att vi kan få till stånd stora förändringar genom Utjämningskampanjen. Vi kan förbättra daliternas ställning. Det finns många uppdrag att utföra: människorna måste bli mera medvetna om sina rättigheter, flickor måste få möjlighet att gå i skola och ojämlikheten mellan könen måste övervinnas”, säger Gurung.

”Man kan säga att också nepaleserna måste lära sig att dela jämt. Nepaleserna borde se tilll att de mänskliga rättigheterna berör alla och kunna garantera jämlik behandling för var och en”,  säger Gurung med eftertänksamhet.

Gurung, som bor i Kathmandu tillsammans med sina döttrar och två systrar, gläds över sin resa till Finland.

”Jag tackar finländarna för deras stöd”, säger hon leende.

Bishnu Gurung kommer att dela med sig av sina erfarenheter vid missionsfesten i Borgå den 17-19 juni 2011, där hon tillsammans med minoritetsombudsman Eva Biaudet diskuterar frågor som berör mänskliga rättigheter och kastväsendet i Nepal.

Text: Salla Matilainen, översättning Joanna Lindén

Missionssällskapet stöder utsatta minoriteter och den lägsta kasten, genom att förbättra livsvillkoren. Missionssällskapet kämpar speciellt för att kvinnor och personer med funktionshinder ska få bättre liv. Utbildning och yrkeskunskap är nycklar i arbetet.
Miljontals daliter saknar grundläggande mänskliga rättigheter i Nepal. Nu vill de göra sin röst hörd. Foto: Joanna Lindén
Miljontals daliter saknar grundläggande mänskliga rättigheter i Nepal. Nu vill de göra sin röst hörd. Foto: Joanna Lindén