Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskop Joseph Bvumbwe arbetar för de mest utsatta i samhället

Kyrkan har bland annat framgångsrikt lobbat för tillgången på bromsmedicin för barn med hiv på landsbygden i Malawi. Foto: Joanna Lindén
Kyrkan har bland annat framgångsrikt lobbat för tillgången på bromsmedicin för barn med hiv på landsbygden i Malawi. Foto: Joanna Lindén

Biskop Joseph Bvumbwe var med och grundade den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi för 30 år sedan. Den här sommaren besöker biskopen tillsammans med sin hustru Maria missionsfesterna i Kronoby och Fredrikshamn.

Malawis evangelisk-lutherska kyrka har cirka 100 000 medlemmar och driver idag ett omfattande diakoni- och påverkansarbete.

– Vår kyrka har ända sedan dess grundande satsat på diakoni för att tjäna de svagaste. Vi finns där människorna är, säger biskop Bvumbwe.

Biskopen sitter med som kyrklig representant i den nationella aidskommissionen i Malawi. Kommissionen ansvarar för statens gemensamma insatser i kampen mot hiv/aids. Kyrkorna i Malawi har en gemensam strategi för undervisning och attitydfostran för att stoppa spridningen av viruset.

–  Det statliga stödet till kyrkornas förebyggande arbete i kamp mot spridningen av hiv har ökat de senaste åren. Vi ser mycket positivt på den här utvecklingen. Alla har tyvärr inte möjlighet att gå i skola i det här landet, men majoriteten kommer till kyrkan på söndagarna. Kyrkorna är därför en utmärkt plats att nå ut till människorna, säger biskop Bvumbwe.

Nolltolerans mot stigmatisering

Den lutherska kyrkan i Malawi är politiskt engagerad och driver påverkansarbete både lokalt och nationellt. Kyrkan har i flera år lobbat på regeringsnivå för det akuta behovet av antivirala läkemedel för hiv-positiva barn och sett goda resultat.

Kyrkans utvecklingsavdelnings har fokuserat på stöd till hiv-positiva sedan staten utlyste katastrofberedskap i kampen mot aids på 1990-talet. Idag lever cirka 11 procent av landets 15 miljoner med smittan.

De som insjuknat i hiv/aids behöver mångsidig hjälp och stöd, eftersom attityderna mot hiv-positiva fortfarande är mycket hårda på landsbygden och socialskyddet är obefintligt. Kyrkan arbetar för attitydförändringar på gräsrotsnivå i Malawis nio prosterier.

– Vi signalerar starkt att vi inte tolerera stigmatisering och diskriminering, säger biskop Bvumbwe.

Verkar för fred och försoning

Förra året kallades biskopen  som medlem till kommissionen Presidential Committee on Contact and Dialogue. Kommissionens uppgift att stävja en konflikt mellan civilsamhället och regeringen.

Malawi har plågats av svår bränslebrist det senaste året. Matpriserna stiger och lokalbefolkningens frustration har ökat, speciellt i Malawis huvudstad Lilongwe. Missnöjet eskalerade den 20-21 juli 2011 då våldsamma protester blossade upp i huvudstaden Lilongwe och i norra Malawi. Byggnader och bilar stacks i brand och 19 personer avled i sammandrabbningarna mellan polisen och demonstranterna.

– Det är första gången som så här våldsamma protester har brutit ut i landet, säger biskop Joseph Bvumbwe.

Malawi har i stort sett varit förskonat från våldsamheter sedan 1964 då motståndet mot den brittiska övermakten resulterade i självständighet. Befrielseledaren Hastings Banda ledde den socialistiska enpartistaten i tre decennier fram till 1994.

Landet är idag en demokratisk republik med ett flerpartisystem. Utmaningar i landet är många: cirka 90 procent av befolkningen livnär sig på jordbruk och 30-40 procent av invånarna lever i extrem fattigdom. Det geografiska läget påverkar bränsleprisen och priset på råvaror har också ökat de senaste åren.

Finska Missionssällskapet stöder

Finska Missionssällskapet stöder den evangelisk-lutherska kyrkans utbildning av präster och evangelister. Sällskapet stöder tillsammans med utrikesministeriet kyrkans utvecklingsarbete för matsäkerhet och hjälp till personer som drabbats av hiv/aids, med fokus på kvinnor och ungdomar. Samarbetet inleddes 2009.

Kristendomen anlände till Malawi för 151 år sedan med anglikanska missionärer, som utvecklade sjukvården och utbildningssystemet i landet. Idag är 80 procent av invånarna i Malawi kristna.

Biskop Joseph Bvumbwe och kyrkans utvecklingsavdeling lobbar just nu för tryggad tillgång på livsmedel i Malawi. Foto: Joanna Lindén
Biskop Joseph Bvumbwe och kyrkans utvecklingsavdeling lobbar just nu för tryggad tillgång på livsmedel i Malawi. Foto: Joanna Lindén