Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskop Younan ny president för Lutherska världsförbundet

Biskopen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, TD Munib Younan har valts till ny president för Lutherska världsförbundet (LVF). Valet förrättades i samband med Lutherska världsförbundets generalförsamling i Stuttgart.

Munib Younan föddes 1950 i Jerusalem. Han blev teologie magister från Helsingfors universitet och talar också finska. Sedan 1998 är han biskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet.
Som president för Lutherska världsförbundet ser han det viktigaste vara att verka för enheten inom förbundet, försoningsprocesser och diakoni. Enligt Younan har LVF en viktig roll i dialogen mellan judar och muslimer.

Finska Missionssällskapet representeras

Chefen för utvecklingsarbete Maria Immonen (Finska Missionssällskapet) har valts till rådet för Lutherska världsförbundet. Rådets mandatperiod är sju år. Rådet för LVF sammanträder årligen. Till rådet hör 48 medlemmar samt president och bokförare.

Immonen Hon har tidigare arbetat för Finska Missionssällskapet i Tanzania samt vid Lutherska världsförbundet i Genève. Immonen har studerat u-landsforskning.

Bland de protestantiska kyrkorna ger de lutherska kyrkorna mest pengar till utvecklings- och katastrofhjälp. Av Lutherska världsförbundets budget på 100 miljoner dollar går 80-85 procent till dess avdelning Världstjänst. Katastrofer, som jordbävningen i Haiti, ökar andelen stöd.

”Oberoende hur man mäter så gör LVF ett kvalitativt humanitärtär arbete. Största delen anställs lokalt vilket sänker kostnaderna”, konstaterar Maria Immonen.

Finska Missionssällskapet samarbetar med den evangeliska lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet. Missionsdirektor Seppo Rissanen är nöjd över nyvalet:

”Vi gläder oss tillsammans med vår samarbetskyrka över att biskop Munib Younan valts till Lutherska Världsförbundets president. Biskop Younan känner väl till den lutherska kyrkans utmaningar såväl i norr som i söder. Han agerar modigt i evangeliets tjänst och verkar för de som lever i fattigdom utan grundläggande mänskliga rättigheter”.

Lutherska världsförbundets generalförsamling pågick den 20-27 juli.

Kyrklig Tidningstjänst/Finska Missionssällskapet