Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskoparna och Missionssällskapet vädjar för fred i Israel och Palestina

Ärkebiskop Kari Mäkinen, biskoparna Matti Repo och Jari Jolkkonen samt Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson vädjar för ett slut på våldet i Israel och Palestina och att en fredlig lösning på konflikten ska uppnås.

De vädjar i sitt ställningstagande att Finland ska uppmana till att de internationella lagarna och mänskliga rättigheterna ska respekteras och vidare att en fredlig lösning på konflikten, som baserar sig på två nationer som är fullt kapabla att leva sida vid sida, ska hittas.


STÄLLNINGSTAGANDE 16.5.2018

Ställningstagande för en fredlig lösning och slut på våldet i Israel och Palestina

Vi är chockade över de upptrappade våldsamheter vi sett vid den Israelisk-Palestinska gränsen. Vi fördömer de kraftåtgärder som vidtagits mot demonstranterna vid Gazas gräns. I det här skedet har våldet krävt 60 palestiniers liv medan över 2000 har skadats.

Vi uttrycker vårt fulla stöd till den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet som i ett trängt läge fortsätter arbeta för fred och försoning i Jerusalem och Mellanöstern.

Finland har tillsammans med EU förbundit sig att hitta en lösning som baserar sig på två nationers fulla kapacitet att leva sida vid sida.

Vi uppmanar det internationella samfundet att med ny beslutsamhet hitta en fredlig lösning på konflikten.

Vi vädjar Finland att arbeta för att de mänskliga rättigheterna och internationella lagarna respekteras i Mellanöstern.

Kari Mäkinen, Finlands ärkebiskop

Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift

Matti Repo, biskop i Tammerfors stift samt Finska Missionssällskapets styrelseordförande

Rolf Steffansson, Finska Missionssällskapets verksamhetsledare

Finska Missionsällskapet arbetar både på Västbanken och i Israel. Missionssällskapets arbete i Palestina började 1974 och i det nuvarande israeliska området 1924. Missionssällskapet främjar religionsdialog samt fred och försoning tillsammans med den lokala samarbetspartnern ELCJHL, den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet. Den är arabisktalande och har sin bakgrund i Palestina och är en av den finländska lutherska kyrkans vänkyrkor. Kyrkan har ett samarbetsavtal med Kuopio stift och Finska Missionssällskapet. Kyrkans biskopar har sammanställt ett ställningstagande som kan läsas här:

 

http://www.elcjhl.org/statement-concerning-the-opening-of-the-u-s-embassy-in-jerusalem/

https://mailchi.mp/elcjhl/an-easter-message-from-bishop-azar-2821005

Lutherska Världsförbundets ställningstagande:

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/statement-call-for-deescalation-of-violence-2.pdf

Mer information:

Biskop Jari Jolkkonen, via Kyrkans kommunikation, kommunikationschef  Eevu Heikura tel. 040 688 1421

Karita Laisi, sakkunnig i fred-och påverkansfrågor, Finska Missionssällskapet, tel. 043 824 3274