Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Blivande missionärer med global kompetens

Dagens missionärer måste vara flexibla och globalt kompetenta med god kännedom om sina egna kulturella rötter. Den 14 maj utexaminerades 23 kursdeltagare från den nya specialiseringsutbildningen för kyrkans internationella arbete.

Ungefär hälften av de utexaminerade siktar in sig på Finska Missionssällskapets arbete utomlands. Några har redan inlett sitt arbete utomlands, en del åker ut senare. En del drar nytta av utbildningen i mångkulturellt arbete i Finland, till exempel som missionssekreterare.

De nyutexaminerade är de första som har genomgått den nya utbildningen och vid sidan om arbetet studerat under hösten och våren. I utbildningen behandlades teman i anslutning till kyrka, kultur och biståndsarbete.

Ny kurs för ökad kompetens

Chefen för utbildningen i internationellt arbete Mari Pöntinen från Finska Missionssällskapet är nöjd med den nya utbildningen och pilotkursen.

”På det här sättet har vi fått med många slags människor och en ännu större bredd på kompetensen. Detta gynnar framför allt våra samarbetskyrkor, eftersom vi har en större grupp utbildade att sända ut missionärer från”, säger Pöntinen.

Enligt Mari Pöntinen ska dagens missionär vara en flexibel och globalt kompetent person som är medveten om sina egna kulturella rötter.
”Förmågan att lyssna kan inte heller nog framhållas. Man far ut i missionsarbete för att lyssna och lära sig, inte bara för att ge.”

Alla får inte plats på kursen

Den nya utbildningen har ökat intresset för studier i missionsarbete. Många fler intresserade än vad man kan ta med på kursen har redan sökt till den utbildning som börjar nästa höst.

Till utbildningen väljs i huvudsak sådana som redan har en arbetsplats på något arbetsfält. Missionärer sänds ut på kallelse från en samarbetskyrka på ett arbetsfält.

I utbildningen som stäcker sig över ett läsår (35 studieveckor) ingår fyra veckolånga intensivperioder, nästan varje månad en tvådagars utbildning som är delvis förlagd till ett veckoslut och litteratur som läses hemma med uppgifter och slutarbete.
Ansvariga för specialiseringsutbildningen för internationellt arbete är Finska Missionssällskapet och Seurakuntaopisto i samarbete med Kyrkans utbildningscentral. Utbildningen motsvarar andra kyrkliga specialiseringsutbildningar och lämpar sig som personalutbildning för personer som arbetar i kyrkliga organisationer och församlingar.

 

Utexaminerade från specialiseringsutbildningen för kyrkans internationella arbete 2009–2010:
Haverinen Pasi, programmerare, Esbo
Heikkilä Andrey, elektriker, Esse/FMS/utrikesarbete
Heikkilä Christina, kantor, Esse/FMS/utrikesarbete
Hyppönen Annikki, adb-utbildare, finskastuderande,
Jämsä Hämäläinen Titta, diakon, socialhandledare, Kyrkslätt/FMS/utrikesarbete
Laakso-Helle Maarika, socionom, diakon, missionssekreterare,
Heinola Laisi Karita, fil.mag., biståndskoordinator, Helsingfors/FMS/personalutbildning
Laitinen Kaija, magister i samhällsvetenskaper, utbildare,
Saarijärvi Laukkanen Outi, teologie magister, pastor, Esbo/FMS/utrikesarbete
Lindroos Jyri, dataansvarig, bokförare, Vanda
Lindroos Sirpa, lektor i pedagogik, specialyrkeslärare, Vanda
Lötjönen Jenni, teologie magister, programassistent vid FRK (flyktingarbete, immigrationsarbete), Helsingfors
Piilola Tapio, projektchef, Hyvinge
Rissanen Janne, teologie magister, Åbo/FMS/utrikesarbete
Ruotsalainen Pertti, missionssekreterare, församlingskurator, diakon, S:t Michel
Räsänen Jonna, fil.stud., Nystad/FMS/utrikesarbete
Räsänen Timo, tradenom YH, bankdirektör, Nystad/FMS/utrikesarbete
Stayton Eeva-Maria, fil.mag., regional biståndskoordinator, Kambodja/FMS/utrikesarbete
Strömborg Satu, sjukskötare YH, diakonissa, närvårdare, idrottsmassör, Pargas
Uusimäki Heidi, pol.mag. Preitilä/FMS/utrikesarbete
Vilppola Pirjo, specialklasslärare, sjukskötare, Uleåborg/FMS/utrikesarbete
Vilppola Tuomo, ped. lic., rektor, specialklasslärare, Uleåborg/FMS/utrikesarbete
Waismaa Leena, fil.mag., kanslisekreterare, Tammerfors