Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Borgå Stift, Malawis evangelisk-lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet skrev vänavtal

Lördag kväll den 16 juni undertecknade Biskop Joseph Bvumbwe från Malawis evangelisk-lutherska kyrka ett partnerskapsavtal med Borgå stift vid Finska Missionssällskapets årliga sommarfest i Kronoby. Omkring 500 personer hade samlats i Kronoby kyrka.

– Vårt globala ansvar blir synligt på ett konkret och verkligt sätt genom det här avtalet. Vi ska ändå inte bara se oss som givare, vi har resurser Malawis kyrka bara kan drömma om men vi kan lära oss av deras glädje och sätt att se på vardagen, säger biskop Björn Vikström.

Avtalet slöts mellan tre parter: Malawis evangelisk-lutherska kyrka, Borgå stift och Finska Missionssällskapet rf, som har en konsultativ roll i avtalet. Biskop Joseph Bvumbwe, biskop Björn Vikström, stiftsdekan Sixten Ekstrand och Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet, Rolf Steffansson undertecknade avtalet.

Kyrkorna lär av varandra

I avtalstexten lovar parterna att utbyta erfarenheter, be för varandra och lära känna varandra bättre. I sina tal till publiken var biskoparna Bvumbwe och Vikström ense om att ingen kyrka är så liten att den inte har något att ge, och ingen kyrka är så rik att den inte har något att ta emot och lära.

Syftet med partnerskapen är att utveckla nya konkreta kontaktformer mellan kyrkorna samt bidra till en ökad satsning på mission. Tanken är ett långsiktigt, både andligt och materiellt utbyte med Malawis kyrka.

– I samarbetet ingår bland annat förbön för varandra i gudstjänsterna, teologiskt utbyte genom till exempel besök och arbetstagar- och praktikantutbyte mellan parterna, säger stiftsdekan Sixten Ekstrand.

I avtalstexten uppges också att parterna eftersträvar en ökad missionsaktivitet i form av olika projekt, genom vilka församlingarna i Borgå stift med till exempel kollektmedel kan stöda verksamheten i Malawis evangelisk-lutherska kyrka via Finska Missionssällskapets budget.

Regelbunden utvärdering

Utgångspunkterna för avtalet är inbördes aktning, ömsesidighet, jämlikhet och samhörighet. Kyrkornas självständiga karaktär och historia respekteras i samarbetet. Partnerskapet är giltigt 2012-2016. En diskussion om förlängning påbörjas ett år före avtalets utgång.  Parterna utvärderar hur samarbetet gått med två års intervaller.  

Ung kyrka med kraftig tillväxt

Malawis evangelisk-lutherska kyrka, ELCM, firar sitt 30-års jubileum i augusti. Kyrkan har drygt 100 000 medlemmar och når ständigt nya människor genom sitt omfattande diakoniarbete. Av Malawis 15 miljoner invånare lever cirka 11 procent med hiv/aids. Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade och samtidigt ett av världens fattigaste länder.

– Vår kyrka bär ett stort samhällsansvar. Människorna vill göra mycket för att förändra förhållandena i landet, men kyrkan har få resurser, säger biskop Bvumbe.

Finska Missionssällskapet har samarbetat med Malawis evangelisk-lutherska kyrka samt dess avdelning för utvecklingsarbete sedan 2009. Sällskapet stöder kyrkans utbildning av präster och evangelister samt arbetet bland kvinnor och ungdomar. Sällskapet stöder tillsammans med utrikesministeriet kyrkans utvecklingsarbete för matsäkerhet och integreringen av personer som drabbats av hiv/aids. Sällskapet sände sin första missionär till Malawi i januari 2012 och kommer sända ytterligare två missionärer under året.

Foton och nyhetsuppdateringar från Missionsfesten

Läs mera:

Borgå stift och Malawis evangelisk-lutherska kyrka ingår partnerskapsavtal