Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Borgå stift och Malawis evangelisk-lutherska kyrka ingår partnerskapsavtal

Lördagen den 16 juni undertecknar Biskop Joseph Bvumbwe från Malawis evangelisk-lutherska kyrka ett partnerskapsavtal med Borgå stift vid missionsfesten i Kronoby.

Det nya avtalet godkändes av domkapitlet i oktober 2011. Initiativtagarna till partnerskapsavtalet, Borgå stifts missionskommitté, har förberett ärendet i ungefär ett år.

– Finska Missionssällskapet har också varit med i processen som samarbetspart. Deras medverkan är viktig för att det stöd och de samarbetsprojekt som aktualiseras skall vara relevanta och bärkraftiga. Sällskapet har en viktig funktion genom sin sakkunskap om förhållandena i Malawi, säger stiftsdekan Sixten Ekstrand.

Ny samarbetskyrka

Ekstrand säger att det är första gången som Borgå stift knyter ett partnerskapsavtal med en utländsk kyrka.

– Det är fint med kontakter till en ny samarbetspart inom missionen. Vi valde Malawis lutherska kyrka eftersom den är i behov av hjälp både andligt och materiellt.  Dessutom är det en växande och dynamisk kyrka som vi har mycket att lära av. Kyrkan har inte heller något annat finländskt stift som partner.

Den 11-12 juni besöker biskop Bvumbwe tillsammans med sin hustru Maria bland annat en skriftskola i domkyrkoförsamlingen. Biskopen deltar också i missionsfestprogrammet i Kronoby den 15-17 juni samt den finskspråkiga missionsfesten i Fredrikshamn.

– Biskopsparet kommer att bekanta sig med Borgå stift och samtidigt diskutera de framtida samarbetsformerna, konkreta åtgärder och projekt. Tanken är att vi skall ha ett långsiktigt, både andligt och materiellt utbyte med Malawis kyrka. Formerna för detta måste få växa fram efter våra gemensamma överläggningar mellan Borgå stift, Finska Missionssällskapet och Malawis lutherska kyrka, säger Ekstrand, som själv kommer att fungera som värd för biskopsparet under deras vistelse i Borgå stift.

Ung kyrka når de mest hjälpbehövande

Malawis evangelisk-lutherska kyrka, ELCM, fyller 30 år i augusti. Kyrkan har drygt 100 000 medlemmar och når ständigt nya människor genom sitt omfattande diakoniarbete. Kyrkan är speciellt känd för sitt körliv och sina musikaliska satsningar.

Finska Missionssällskapet har samarbetat med Malawis evangelisk-lutherska kyrka samt dess avdelning för utvecklingsarbete sedan 2009. Sällskapet stöder kyrkans utbildning av präster och evangelister samt arbetet bland kvinnor och ungdomar. Sällskapet stöder tillsammans med utrikesministeriet kyrkans utvecklingsarbete för matsäkerhet och integreringen av personer som drabbats av hiv/aids. Sällskapet sände sin första missionär till Malawi i januari 2012.

Här undertecknas partnerskapsavtalet:

>> Missionsfesten i Kronoby 16.6, 19:00 – 20:30 i Kronoby Kyrka

Medverkande: Biskop Joseph Bvumbwe, biskop Björn Vikström, direktören för utrikes­arbetet Rolf Steffansson, stiftsdekan Sixten Ekstrand, workshopkören.

För mera information och kontakta stiftsdekan Sixten Ekstrand, tfn. (019) 529 7715, sixten.ekstrand@evl.fi

www.mission.fi/missionsfest

Läs mera om arbetet i Malawi

Olivie och Friday Samson tillsammans med barnbarnen Dave och Patience Banda i familjens lilla gårdsbutik. Olivie och Friday är hiv-positiva och har satsat på småskalig företagsamhet med stöd av Finska Missionssällskapet genom kyrkans utvecklingsavdelning. Foto: Joanna Lindén
Olivie och Friday Samson tillsammans med barnbarnen Dave och Patience Banda i familjens lilla gårdsbutik. Olivie och Friday är hiv-positiva och har satsat på småskalig företagsamhet med stöd av Finska Missionssällskapet genom kyrkans utvecklingsavdelning. Foto: Joanna Lindén