Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

De kristna kyrkornas takorganisation i Nepal firade 50 år

Dräkterna som kvinnorna bär visar mångfalden bland NCFN medlemskyrkor som representerar flera olika folkgrupper
Dräkterna som kvinnorna bär visar mångfalden bland NCFN medlemskyrkor som representerar flera olika folkgrupper

National Christian Fellowship of Nepal (NCFN) firade sitt 50-års jubileum den 10.10.2012 i Kathmandu, två år i efterskott. NCFN är en takorganisation för de kristna kyrkorna i Nepal. Finska Missionssällskapet stöder organisationens skolning av ledare för äktenskapskurser, ledarskolning för kvinnor, hiv/aids-arbete och Ebenezer bibelskola.

Finska Missionssällskapets missionär Maria Westerling berättar att jubileumet uppmärksammades av 570 inbjudna gäster, som representerade församlingar och kristna organisationer från hela landet.

– Gästerna bjöds på högklassigt program och hela festen televiserades och radierades. Församlingsungdomarna från Kathmandu inledde festen med lovsång. Predikan hölls av Dr. Mangalman Maharjan som utgick från texten i Efesierbrevet 4 och betonade enheten i Kristus. Talen och gratulationerna varvades med medryckande sång- och musikprogram. NCFNs nuvarande ordförande, pastor Om Prakash Subba uppmanade alla i sitt avslutningstal att ge Gud äran istället för att i högmod slå sig för bröstet. NCFNs historia är till stor del Nepals kristnas historia, berättar Westerling.

Enar kristna

NCFN föddes ur behovet att förena de kristna i Nepal, som för 50 år sedan var isolerade från varandra runtom i landet.

– Organisationen grundades den 7 januari 1960 då cirka 30 kristna nepaleser var samlade i ett gammalt hus i Bhaktapur. Till ordförande valdes då pastor David Mukhiya. På grund av att antalet kristna ökade införde landet en lag år 1962 som förbjöd medborgarna att omvända sig eller omvända någon till en annan religion än den man är född till. Som följd började de kristna förföljas och ett antal fängslades. Trots detta ökade antalet kristna. Under den här tiden var NCFNs roll att stöda församlingsledarna och dem som råkat ut för förföljelse.

Religionsfrihetens ställning viktig i ny grundlag

I och med avskaffandet av kungadömet år 2006 förändrades situationen för de kristna. Den dåvarande regeringen utlyste Nepal till en sekulär stat. Det innebar en betydligt större frihet för kristen verksamhet.

– För tillfället väntar man med spänning på hur religionsfriheten kommer att skrivas in i den nya grundlagen. NCFN ser som sina största utmaningar att upprätthålla enhet i Kristus trots mångfald, stärka bibelkunskapen, förse medlemskyrkorna med goda ledare och hjälpa dem att bli självförsörjande. NCFN har, ända sedan grundandet, spelat en avgörande roll med tanke på den kristna kyrkans tillväxt i Nepal, trots flera år av svåra tider. I sin festskrift poängterar NCFN att detta är enbart tack vare Guds nåd, poängterar Maria Westerling.

skriver Maria Westerling. Foto: Maria Westerling
skriver Maria Westerling. Foto: Maria Westerling
Samlingssalen i Patan Doka fylldes till bredden av festfolket. Foto: Maria Westerling
Samlingssalen i Patan Doka fylldes till bredden av festfolket. Foto: Maria Westerling