Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

De vackraste julsångerna också i Afghanistan

Den första advent började De vackraste julsångerna ljuda i Finlands kyrkor för mission. Traditionen startade för över 30 år sedan och samlar över en miljon mänskor, som vill stilla sig inför julen. Sångstunderna är församlingarnas mest populära evenemang.

Sångerna sjungs inte bara i församlingarna och hemmen utan också i garnisoner, fängelser, på ambassader och arbetsplatser och i en del restauranger i huvudstadsregionen.

”Sånghäften sänds till 45 länder på alla kontinenter”, berättar Finska Missionssällskapets musiksekreterare Päivi Granström. ”Vi har just sänt sånghäften till de finländska fredsbevararna i Afghanistan.”

De flesta av sångerna i häftet är kära gamla, traditionella julsånger. Årets nya sång är Lina Sandells Du strålande Betlehems stjärna.

”Kollekten under sångstunderna uppbärs detta år för radio- och TV-arbete i Mellanöstern och norra Afrika via Finska Missionssällskapet. Kyrkorna i Mellanöstern och Afrika arbetar för fred och försoning för att samhällsfred skall bli verklighet.

Ann-Christine Marttinen