Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Det kyrkliga nätverket i Nepal samlades till rådplägningsdagar

Fantastiskt! – tyckte alla när Forward Lookings grupp framförde sitt sång- och musikprogram
Fantastiskt! – tyckte alla när Forward Lookings grupp framförde sitt sång- och musikprogram

Den 1 oktober samlades Finska Missionssällskapets samarbetsparter inom det kyrkliga nätverket till rådprägningsdagar.

Missionär Maria Westerling berättar att cirka 20 personer sammanstrålande i Kathmandu för att redogöra för sin verksamhet och lära sig av varandra. Rådplägningsdagrana ordnas två gånger ii året.

– Dagens tema var funktionshindrade och deras situation. Dagen började med bibelstudium med dr. K.B. Rokaya, som påminde oss om Jesu sammanfattning av de tio buden – att vi ska älska Gud och vår nästa som oss själva. Men Jesus gav också ett nytt bud – att vi kristna ska älska varandra. För en holistisk mission behövs allt detta, skriver Westerling.

K.B. Rokaya är generalsekreterare för Nepals kristna råd (National Council of Churches of Nepal) och aktiv inom kommissionen för mänskliga rättigheter. Rokaya är en frontfigur inom det ekumeniska fredsarbetet i Nepal.

Visuella hjälpmedel

Under dagen fick deltagarna lära sig hur man med hjälp av text och bild på ett intressant sätt för fram organisationernas arbete, till exempel genom Powerpoint.

– Många ansåg att deras organisation kan ha nytta av andras kunnande i till exempel ledarskolning av kvinnor och i fredsfostran.

Organisationen Forward Lookings sång- och musikgrupp, bestående av sex synskadade och blinda män, bjöd på högklassigt program som inte lämnade någon oberörd. Forward Looking arbetar för de funktionshindrades rättigheter i Nepal.

Kirsti Kirjavainen avtackades

Missionär Kirsti Kirjavainen avtackades efter nästa 35 års tjänst i Nepal. Samtidigt välkomnades Ben och Maria Westerling in i medarbetarskaran. Maria fungerar som informatör och koordinerar volontärarbetet och Ben är regionchef med ansvar för Finska Missionssällskapets arbete i Nepal.

– För Kirsti Kirjavainen var denna rådplägningsdag den sista under hennes många år som missionär. I avslutningstalet påminde hon om att en verklig utveckling av landet uppnås enbart genom en holistisk mission, där ena handen representerar det andliga arbetet det vill säga det kyrkliga arbetet och det andra utvecklingsarbetet, avslutar Maria.

Ben och Maria Westerling bloggar på Kyrkpressens webbsidor i oktokber.

Följ med deras blogg här