Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ekofastan 2023 uppmuntrar till vardagshandlingar och framtidshopp

Kampanjen Ekofasta bjuder oss att stanna upp några veckor inför påskfirandet för att tänka över hur vi kan ta hand om skapelsen bättre. Kampanjen pågår under kyrkoårets fastetid inför påsken som i år infaller 22.2–8.4. Temat för Ekofastan 2023 är Vardagshandlingar och framtidshopp.

Joyce Kasomin och Thomas Budeban bland de 40 papayaträd de har på sin gård i Tanzania. Foto: Virve Rissanen

Kampanjen vill erbjuda en annan synvinkel på den traditionella fastan. Ekofastan lyfter fram omsorg om miljön, måttfullhet och en hållbar livsstil. Den innehåller också element av den traditionella fastan, till exempel att skala av, stanna upp och förbereda sig för påsken.

Under 2023 genomför Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kampanjen Ekofasta på svenska tillsammans med samarbetspartnerna Finlands Svenska Scouter, Finska Missionssällskapet, och Finlands svenska Marthaförbund.

Goda klimatnyheter ger hopp

Årets kampanj fokuserar också på att sprida hopp. Det kan man till exempel göra genom berättelser om var konkreta miljöåtgärder har gett resultat. Ett sådant exempel är trädplantering i södra Afrika.

Att plantera träd är ett av de viktigaste och effektivaste sätten att bromsa klimatförändringen eftersom träden binder koldioxid ur atmosfären.

– Skogarna spelar en avgörande roll i arbetet för att bromsa klimatförändringen. Skogarnas förmåga att binda koldioxid och lagra det i biomassan och marken minskar koldioxiden i atmosfären. Träd är också mycket viktiga för att minska erosionen, förklarar Elina Lehikoinen, sakkunnig i klimatarbete på Finska Missionssällskapet.

Vår skog – det grönskar på savannen

Det har skett en stor förändring på den torra savannen i Kishapu, Tanzania, sedan ortsborna fått hjälp med trädplantering. Skogen ger skydd, utkomst och bättre klimat.

 

Finska Missionssällskapet gör omfattande miljöinsatser inom ramen för sitt arbete. Läs mera om trädplanteringen här:

Bättre klimat, en trädplanta i taget

Bekanta dig med livet på landsbygden i Tanzania i virtuell verklighet:

Klimatsmarta lösningar

Läs hela nyheten om Ekofastan på www.evl.fi