Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ekumenik för alla

Kyrkornas Världsråd samlade i år 17 deltagare från sina samarbetspartner och kyrkor till det årliga seminariet i ekumenisk bildning i Schweiz. Seminariet, som i år pågick 26-30 september, är en arena för dialog kring mellankyrkligt samarbete, religion och utveckling samt globalt påverkansarbete.

–  Kyrkornas Världsråd tillhör er, våra partnerkyrkor, medlemsorganisationer och sist men inte minst: församlingsmedlemmar och medborgare världen över, säger Tara Tautari, programansvarig för utbildning och ekumeniska frågor vid världskyrkorådet.

Kyrkornas Världsråd vill skapa enighet mellan kyrkor och folk i världen. Utmaningarna är många. Kan KV fungera som en enande röst som både beslutsfattare, massmedia och medborgare lyssnar till och uppmärksammar, på allvar?

–  Vi måste se till att det inte skapas splittringar mellan våra medlemskyrkor när vi deltar i olika offentliga debatter. Vi vill höras globalt, till exempel genom att uppmärksamma orättvisor och konflikter, men samtidigt verka för enhet och respekt, säger Hielke Wolters, verksamhetsledare för programverksamheten vid Kyrkornas världsråd.

Wolters påpekar att världsrådet måste beakta alla sina medlemskyrkors olika perspektiv och åsikter: från liberala till konservativa, från protestantiska till ortodoxa kyrkor och från och med idag också de karismatiska kyrkorna, som närmar sig världsrådet.

Påverkansarbete för konfliktlösning

FN:s vecka för påverkansarbete, UN Advocacy Week (UNAW), samlade 120 personer den 27 september till 1 oktober vid det ekumeniska högkvarteret i Genève.

–  Kyrkornas Världsråd spelade en central roll i kampen mot Apartheid i Sydafrika. I modern tid står vi sedan länge inför en mycket stor utmaning: Israel-Palestinakonflikten, säger George Hazou, ordförande för centralkommittén för kyrkorna i Mellanöstern vid KV.

Rabbin Brian Walt från USA poängterade att vi måste lära oss att skilja på judendom, judisk tro och Israelisk nationalpolitik för att kunna inleda en fredsprocess i de splittrade områdena.

Den globala södern aktiveras

Flera internationella organisationer verkar under samma tak i det ekumeniska centret i Genève: bland annat Lutherska Världsförbundet, Ecumenical Advocacy Alliance och ACT Alliance.

Peter Prove, direktör för Ecumenical Advocacy Alliance, har under hösten engagerat sig i EAA:s internationella kampanj för matsäkerhet. Också han har ett exempel på lokalt agerande.

–  Det här är ett exempel på hur vi på ett praktiskt sätt lyckats engagera lokala kyrkor i Afrika i vår verksamhet, säger Prove och visar upp en broschyr för matsäkerhet som producerats av kyrkorådet i Nigeria.

Missionen grunden för bistånd

Det ekumeniska Seminariet avslutades med konkreta reflektioner kring religion och utveckling. Vad kan vi rent handgripligt bygga vår argumentation på när vi talar om utvecklingssamarbete och tro?

–  Tron på Kristus förnyar människor. Den motiverar och inger hopp. Tron hjälper oss att distansera oss från våra egna intressen och vår egoism, säger Michael Taylor, professor i teologi vid University of Birmingham och tidigare direktör för Christian Aid i Storbritannien.

Taylor påminde om att missionsorganisationerna ligger till grund för dagens utvecklingssamarbete.

–  Eftersom missionsorganisationerna arbetar långsiktigt i partnerskap med lokala kyrkor är deras verksamhet oftast effektivare i jämförelse med andra organisationer.

Ekumenisk ansvarsvecka

Den Ekumeniska Ansvarsveckan – Finlands kyrkor för en rättvisare värld, firas 17-24.10. 2010. Temat är Bygg fred – sök försoning. Ansvarsveckan lyfter fram fredsbyggare i krisdrabbade samhällen. Det är människor som drabbats av våld, men istället valt fredens och försoningens väg. Några av dem besöker Ansvarsveckan under höstens kampanj. Många lokalförsamlingar i Finland ordnar egna evenemang.

Text och foto: Joanna Lindén

Fakta

Kyrkornas Världsråd (KV) är ett internationellt ekumeniskt organ med över 349 medlemsorganisationer, det vill säga kyrkor, trossamfund och ekumeniska samarbetsorgan från 120 länder och med omkring 570 miljoner medlemmar. Världsrådet bildades 1948 för att främja de kristnas enhet.

Till världsrådet hör i huvudsak protestantiska, ortodoxa och anglikanska kyrkor. Kyrkornas världsråd fungerar i nära samarbete med den katolska kyrkan. Finlands evangelisk-lutherska kyrka är medlem i världsrådet.

Ecumenical Formation Seminar samlade i år deltagare från Afrika, Norden, Centraleuropa, Asien och Kanada.

http://www.oikoumene.org/