Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ekumenisk missionshelg 9-10.10.2010

De kristnas gemensamma ekumeniska helg för missionsarbete firas i Finland 9-10.10.2010. Temat för helgen är tro och otro.

Missionshelgen öppnar vyer till det kristna missionsarbetet som många kyrkor och missionsorganisationer gör i välden på basis av det missionsuppdrag som Jesus Kristus gav (Matt. 28: 18-20). Målsättningen är att stärka kristna i det gemensamma uppdraget att förkunna och tjäna på olika håll i världen och att inspirera unga till missionsansvar. Under missionshelgen poängteras de kristnas gemensamma bön för Kristi världsomfattande kyrkas missions- och utvecklingssamarbete.

– Det är högaktuellt att kristna gör missionsarbete tillsammans. Det att tyngdpunkten för den kristna tron flyttas från norr och väster till söder och öster skapar ett nytt slags perspektiv, konstaterar Timo Vasko, som är ordförande för Finska missionsrådet.

– Kyrkorna och deras missionsarbete står igen inför nya utmaningar, eftersom verksamhetsmiljön på olika håll i världen kraftigt håller på att förändras. Speciellt allt gränsöverskridande mediearbete som har att göra med missionsarbete ökar glädjande mycket, forsätter Vasko.

Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance ordnar ett världsomspännande möte The Third Lausanne Congress on World Evangelization 16-25.10.2010 i Kapstaden i Sydafrika. Under mötet söker man riktningen för missionsarbetet i framtiden.

Missionshelgen har sedan 1999 firats under den andra söndagen i oktober. Helgen ordnas av Finska missionsrådet, Ekumeniska Rådet i Finland och Finska frikyrkorådet.

I juni ordnades missionskonferensen Edinburgh II 2010. I år har det gått hundra år sedan missionskonferensen 1910 i Edinburgh. Konferensen var en sporre för den ekumeniska utvecklingen. Den ledde senare till att Kyrkornas världsråd grundades 1948.

Mer information Timo Vasko, ordförande för Finska missionsrådet, tfn 050 326 84 57, timo.vasko@evl.fi

Finska missionsrådet http://www.lahetysneuvosto.fi/pa_svenska/

Programmet för The Third Lausanne Congress on World Evangelization: http://www.lausanne.org/cape-town-2010

Material från missionskonferensen Edinburgh II 2010: http://www.edinburgh2010.org och http://www.towards2010.org