Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En internationell fredskonferens pågår i Helsingfors – experter från hela världen samlas

Vilken betydelse har nationella dialoger och hur kan de användas för att bygga fred på olika håll i världen? Frågor som dessa diskuteras på konferensen National Dialogues.

I konferensprogrammet ingår både tal, paneldiskussioner och erfarenhetsbyte. Bild Laura Häkli.

Konferensen National Dialogues som ordnas för femte gången, samlar 120 experter på fredsbyggande från 30 olika länder till Helsingfors den 15–16 juni. I två dagar ska deltagarna fördjupa sina tankar om vilken betydelse och vilka utmaningar nationella dialoger har i en föränderlig värld. Den över två år långa covid-19-pandemin, de ökade geopolitiska spänningarna, den växande ojämlikheten och klimatkrisen har gjort det svårare att uppnå fred och försämrat möjligheterna till dialog.

”Det är viktigt att vi kan samlas för att värdera den roll nationella dialoger har i att lösa dessa komplicerade problem. Konflikterna i världen blir fler och situationen i Ukraina har gjort att kriget kommit närmare.  Vi måste hitta sätt att bygga en varaktig fred och stärka de lokala fredsstiftarnas ledarskap och utrymme. Att beakta behovet av psykosocialt stöd som en del av fredsarbetet är viktigare än någonsin”, betonar Kristiina Rintakoski, chef för Finska Missionssällskapets arbete för fred och försoning.

Deltagarna ska fördjupa sig bland annat i de regionala kontexternas framträdande roll och vikten av delaktighet i fredsprocesser. Att det multilaterala systemet urholkas innebär utmaningar när det gäller att bygga upp en varaktig fred. Att involvera olika befolkningsgrupper i fredsprocesser väger allt tyngre.

Bland de frågor som dryftas under konferensen ingår hur breda folkrörelser är kopplade till nationella dialoger och hur klimatförändringar inverkar på konflikter och fredsprocesser.

Dagens komplicerade konflikter är till exempel Rysslands invasion av Ukraina och läget i Myanmar, Jemen och Libyen.

Konferensen National Dialogues är ett viktigt forum för utbyte av bästa praxis inom fredsmedling och en konkret mötesplats för dem som deltar i fredsförhandlingar och olika dialoger.

Bland talarna på årets konferens finns bland andra Ghanas tidigare utrikesminister, FN:s biträdande generalsekreterare och FN:s specialsändebud i Afrikas horn Hanna Tetteh, OSSE:s särskilda representant för ungdom och säkerhet Maria Raczyńska, Afrikanska unionens kommissionär för politiska frågor Bankole Adeoye, ledande sakkunnig inom fredsmedling vid FN:s sekretariat, politiska avdelningen (UNDPPA), Emmanuel Bombande, äldre forskare och programdirektör vid Berghofstiftelsen Veronique Dudouet och Sydasiens enda fredspsykolog, det unga proffset inom mental hälsa och fredsbyggande Ufra Mir från Kashmir.

Det behövs flera verktyg för att förebygga och lösa konflikter. Styrkan i nationella dialoger ligger i att man genom dem kan sammanföra olika aktörer i samhället för att söka lösningar och skapa varaktig fred.

Finland arbetar för att förbättra möjligheterna för bland annat personer med funktionsnedsättning, kvinnor, ursprungsfolk och lokalsamhällen att delta och påverka. Permanenta lösningar uppnås bara genom att man ingriper i de politiska, ekonomiska och sociala problem som ligger bakom konflikterna.

Utrikesministeriet ordnar konferensen National Dialogues tillsammans (Länk till en annan webbplats.)med CMI, Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet. Kyrkans Utlandshjälp är konferensens sekretariat.

Konferensens öppningspanel den 15 juni kl. 9-10.45 kan följas på YouTube(Länk till en annan webbplats.).