Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Etiopien: en tillbakablick på 2016

Abdulaziz Ahmed Mehamed i Etiopien blev föräldralös på grund av aids. Han bor tillsammans med sin mormor. Han går i skola tack vare Finska Missionssällskapet. "Mitt favoritämne är samhällskunskap"
Abdulaziz Ahmed Mehamed i Etiopien blev föräldralös på grund av aids. Han bor tillsammans med sin mormor. Han går i skola tack vare Finska Missionssällskapet. "Mitt favoritämne är samhällskunskap"

Fadderverksamheten i Etiopien – en möjlighet för föräldralösa barn

År 2002 inledde Finska Missionssällskapet tillsammans med Mekane Yesus-kyrkan ett stödprogram för barn som blivit föräldralösa på grund av aids. Programmet förverkligas i städerna Dessie, Woldiya och Kombolcha i norra Etiopien. De flesta av barnen saknar båda föräldrarna och bor hos någon släkting eller förmyndare.

I Etiopien är arbetslösheten hög bland unga. De unga som söker sig från landsbygden till städerna har svårt att hitta arbete. Risken är stor att de blir offer för religiösa ytterlighetsrörelser, drogmissbruk eller brottslighet.

Via fadderverksamheten stöder man 275 föräldralösa barn, varav 132 är pojkar och 143 är flickor. Under 2016 fick 145 personer, av vilka ca hälften var barnens förmyndare, även möjlighet till hälsorådgivning. När man räknar med syskon, vårdnadshavare eller andra släktingar får över 1 000 personer antingen irekt eller indirekt stöd via fadderarbetet.

För att klara sig får fadderbarnen matpengar, klädpengar, skoluniform och annat skolmaterial. De som studerar vid yrkesskolor eller universitet får bidrag till skolresorna, andra omkostnader och vid behov till sjukvård. De unga är med i programmet ända tills de blivit klara med sin yrkesutbildning. Även efter studierna kan de få ekonomisk hjälp, t.ex. startpeng för att grunda ett företag. År 2016 deltog 60 unga i någon form av yrkesutbildning. 125 barn gick i grundskola (åk 1-8), 63 barn i åk 9-10 och 24 barn i gymnasiet. 3 barn gick i förskola.

Barnen och deras närstående som fått hjälp tack vare stödprogrammet mår bättre. De är stabilare och lyckligare och de värdesätter sig själva mer än förr. De känner sig motiverade att studera, eftersom de har en möjlighet att komma ut i arbetslivet och försörja sig själva och sin familj. Den egna motivationen och det egna intresset bidrar tillsammans med utbildningen till hur barnet klarar sig i framtiden.

Tack vare fadderprogrammet blir varje år ett tjugotal fadderelever färdiga lärare, sjukvårdare, frisörer, mekaniker och sömmerskor. Tilahun kunde med hjälp av fadderstödet gå i grundskola och efter det en yrkesutbildning. Tilahun är nu frisör och har en egen frisörsalong. Fadderarbetet gav honom en liten startpeng så han kunde öppna salongen. Nu har han möjlighet att försörja sig själv.

”Bästa fadder. Du har gjort mig till människa. Nu är jag som alla andra.”

Mikaela Lax sammanställde texten.