Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Evangeliet når nya folk: Operation Startskott har rotat sig i Etiopien

”Det är fint att få se hur arbetet utvecklas och ger resultat. På vissa områden lever grupper som tidigare varit utstötta nu som jämställda i församlingen”
”Det är fint att få se hur arbetet utvecklas och ger resultat. På vissa områden lever grupper som tidigare varit utstötta nu som jämställda i församlingen”

Modellen “Operation Startskott” används nu i alla 25 synoder inom den etiopiska kyrkan, Mekane Yesus. Finska Missionssällskapets utsända Kirsi och Risto Leikola står bakom evangelisationsidén.

– Det är som ett träd, vars rötter går djupt i evangeliet. Ett träd som förgrenar sig och växer sig bredare.

Så beskriver missionärerna FD Kirsi Leikola och pastor Risto Leikola det arbete som de i över 20 års tid gjort inom Etiopiens lutherska Mekane Yesus-kyrka. Paret har förutom kyrkligt arbete också erfarenhet av utvecklingssamarbete och utbildningsfrågor.

Mekane Yesus –kyrkan är stolt över sitt förkunnelsearbete. Det har väckt intresse också utomlands. Kirsi och Risto Leikola presenterade modellen på Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Sydkorea hösten 2013.

Genom samarbete överskrider man gränser

Kärnan i Operation Startskott är att hjälpa församlingarna att skapa kontakter till grupper som av olika anledningar utesluts och diskrimineras. Målet är att församlingarna ska inkludera dessa människor och behandla dem som jämställda församlingsmedlemmar. I arbetet överskrider man kulturella, språkliga, etniska och religiösa gränser. Allt sker i samarbete med den lokala församlingen och de utstötta grupper man vill nå. Beslut om arbete fattas tillsammans med dem som berörs.

– Vi hjälper till med att skapa nätverk, berättar Kirsi och Risto Leikola.

Grunden till Operation Startskott lades för 20 år sedan i synoden Illubabor Bethel, eller Mettu stift, i västra Etiopien.

– Vi grubblade på varför evangeliet inte gick framåt band vissa grupper, vilka hinder det fanns och hur vi kunde nå över dessa.

Stafettpinnen går vidare

En väsentlig bit i Operation Startskott är att stärka det lokala ledarskapet.

– Vi uppmanar till lokala ledarskap. När det tillsätts lokala ledare från de grupper vi vill nå, går arbetet framåt i rätt riktning och stafettpinnen går vidare.

Modellen har förbättrats och använts på nytt och på nytt. Operation Startskott har genomförts på 60 platser. Leikolas får så många förfrågningar att de inte hinner svara på alla.

Men ingen skada skedd – arbetet är inte längre beroende av enbart missionärerna. Många stift har tagit Leikolas modell som mall för sitt eget arbete. Att nå och hjälpa utstötta grupper har blivit en hjärtesak för många församlingar och det lokala ledarskapet bland utstötta grupper har stärkts.

Från ord till handling

– Vi kör igång, presenterar modellen och förmedlar kontakter och information, beskriver Leikolas sin del i processen.

Utgångspunkten är alltid evangeliet. Dess kraft får människor att förändras och att börja handla på ett nytt sätt.

– Detta är holistisk förkunnelse i praktiken, då ord blir till handling. Evangeliet utmanar människor att testa dess grund, som det står i Bibeln: Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv (Joh. 7:17).

Missionärens betydelse syns tydligt i Leikolas arbete: som utomstående kan de fungera som neutrala förmedlare mellan utstötta grupper. Som utomstående kan de ibland också bättre än de lokala se vad det är som inte fungerar i vissa relationer.  De hoppas framöver kunna koncentrera sig enbart på arbetet bland utstötta grupper. I Etiopien är det vanligt med diskriminering på grund av yrke eller ursprung.

Tacksamma för förebedjarna

Kirsi och Risto Leikola är glada och tacksamma över sitt arbete.

– Det känns fint att få se arbetet utvecklas och ge resultat. På vissa områden lever grupper som tidigare varit utstötta nu som jämställda i församlingen.

– Vi har blivit burna i förbön. Ett stort tack till alla förebedjare och understödare. Vi känner att vi har fått gå enligt Guds ledning.

I Etiopien är utlänningar, också missionärer, tillfälliga arbetare. Varje år måste man söka om arbetstillstånd och för att få arbetstillstånd behöver man ha en inbjudan från kyrkan och en rekommendation från de statliga myndigheterna.

– Det är ett stort tacksägelseämne att vi fått vara här så här länge, konstaterar Leikolas.

Sari Lehtelä

Fasteinsamlingen 2015

Finska Missionssällskapets fasteinsamling stöder partnerkyrkornas förkunnelsearbete, bland annat Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Du kan göra en inbetalning till:

IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH

Skriv F2015 i meddelanderutan.

Läs mera om fasteinsamlingen

berättar Kirsi och Risto Leikola som arbetat i över 20 år i Etiopien. Foto: Vesa Lehtelä
berättar Kirsi och Risto Leikola som arbetat i över 20 år i Etiopien. Foto: Vesa Lehtelä