Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Evangeliet når nya områden i Thailand

Den lilla kyrkan är i flitig användning. Foto: Sari Lehtelä
Den lilla kyrkan är i flitig användning. Foto: Sari Lehtelä

Finska Missionssällskapet fokuserar på att öka förkunnelsearbetet i länder som har färre än 10 procent kristna. Fasteinsamlingen går detta år till att stöda evangelisationsarbetet i Thailand, där mindre än 1 procent av befolkningen är kristen.

De insamlade medlen går till utbildning av den lutherska kyrkans personal och lekmän, evangelisationsarbete på landsbygden och bland thailändska gästarbetare i Singapore samt produktion av kristna radioprogram, som bland annat har en trogen lyssnarskara i de thailändska fängelserna.

Ny församling gläder i norra Thailand

I den lilla byn Baan Lai Pattanaa i norra Thailand har en liten grupp kristna nyligen lyckats färdigställa en tillfällig kyrkobyggnad gjord av bambu, en så kallad ”sala”.

”Det är fint att vi nu har en plats där vi kan samlas för att tacka och prisa Gud. Tidigare var vi rädda och dyrkade onda andar, men nu när vi känner Gud är vi inte längre rädda. Det bästa med tron är att vi får tacka och prisa Gud varje kväll”, säger Moche Maajó.
”Gud har lärt oss att älska och hjälpa varandra”, tillägger församlingsmedlem Aaphaa Asoo leende.

Lokala missionärer

Nästan alla av byns 50 invånare har anslutit sig till den nya lutherska församlingen, som är den enda i sitt slag på området, grundad för ett par år sedan av Finska Missionssällskapets stipendiater, Wissaran och Laddawan Akheu. Paret kommer från en bergsstam i norra Thailand, som har rötterna i Burma (Myanmar). Paret Akheu är de första representanterna för denna befolkningsgrupp som har studerat teologi vid Thailands lutherska seminarium i Bangkok.

Paret Akheu arbetar för att evangeliets glädjebudskap ska nå olika befolkningsgrupper som flytt från Burma. Flyktingarna, som har bosatt sig i länet Chiang Rai i norra Thailand, lever isolerade och lider av arbetslöshet. De saknar medborgarskap och språkkunskaper.

Wissaran och Laddawan Akheu drömmer om att församlingen ska växa och att de ska få mark att bygga en kyrka på. Det behövs också ett elevhem för ungdomar så att deras skolgång inte avbryts på grund av långa skolresor. Paret anser att en klar och tydlig undervisning i den lutherska tron kan hjälpa flyktingarna att återfinna hoppet.

Wissara utexaminerades som teologie kandidat 2009 och Laddawa avlagde samtidigt en ettårig kurs i församlingsarbete. Paret besökte Finland i oktober 2007.I Finland är de också kända under smeknamnen Myloo och Mitsu.

Text: Sari Lehtelä

Glada församlingsmedlemmar utanför bambukyrkan. I mitten Laddawan och Wissaran Akheu.Foto: Sari Lehtelä
Glada församlingsmedlemmar utanför bambukyrkan. I mitten Laddawan och Wissaran Akheu.Foto: Sari Lehtelä