Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Extremister hotar religionsfreden i Etiopien

Kristna och muslimska samhällen i Etiopien befarar att extremisterna hotar religionsfreden i landet, säger den evangeliska Mekane Yesuskyrkans president Iteffa Gobena. Enligt Gobena arbetar såväl kristna som muslimska ledare aktivt för fred och försoning för att dämpa oroligheterna, som började i Agaro den 26 september, kvällen innan ortodoxernas Korsets fest.

Muslimer hindrade de kristnas tillträde till platsen där de traditionella festbrasorna brändes. Incidenten resulterade i våld, som snabbt spred sig också till andra orter. Mänskor har dödats och misshandlats, hundratals byggnader har förstörts och upp till femhundra människor har tvingats fly från sina hem. 

I Beghy-Ghidami stift, där Finska Missionssällskapets samarbetskyrka, den evangeliska Mekane Yesuskyrkan arbetar, brändes och förstördes 22 kyrkobyggnader, församlingarnas kaffeträd höggs ned och privata hem brändes. Kyrkopresident Gobena har vädjat till sina samarbetsparter om bistånd till dem som förlorat sina hem samt medel för att återuppbygga de förstörda kyrkorna. Finska Missionssällskapet har beviljat 15 000 euro för ändamålet.

Kyrkan satsar på dialog

Mekane Yesus-seminariet, som utbildar kyrkans personal, fokuserar sin undervisning på mötet mellan kristna och muslimer. Det har sällan förekommit religiösa spänningar på muslimområdena där kyrkan arbetar. Mekane Yesuskyrkans utvecklingsprogram, som riktar sig såväl till den kristna som muslimska befolkningen, har skapat förtroende mellan de olika religionssamfunden. Ca hälften av Etiopiens 75 miljoner invånare är kristna, hälften muslimer. Nu befarar man att aggressiva extrema rörelser får fotfäste. Tecken på en dylik utveckling finns redan på många håll i Afrikas Horn. Situationen med religiösa spänningar är ny i Etiopien; kristna, muslimer och judar har traditionellt levat i gott samförstånd. Det politiskt ytterst instabila läget i Somalia ökar befolkningens oro.

Den etiopiska Mekane Yesuskyrkan är en av världens snabbast växande kyrkor. Under fyra decennier har medlemsantalet ökat från 20 000 till närmare fyra miljoner. Finska Missionssällskapet har samarbetat med Mekane Yesuskyrkan i 35 år och har 16 missionärer i landet.

Finska Missionssällskapet tar emot donationer för återuppbyggandet av de förstörda kyrkorna via Mekane Yesuskyrkans. Konto Sampo 800014-161130 / referens APU 3.