Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Fadderprogram skyddar massajflickor från för tidiga äktenskap

12-åriga Tikakoi och hennes mamma ser allvarliga ut då det är tal om dotterns framtid. Ska hon gifta sig eller gå i skola? Vardera innebär att hon måste ge sig iväg hemifrån. Till vänster Sepeko Motosyo som arbetar med fadderprogrammet. Foto Kirsi Elo
12-åriga Tikakoi och hennes mamma ser allvarliga ut då det är tal om dotterns framtid. Ska hon gifta sig eller gå i skola? Vardera innebär att hon måste ge sig iväg hemifrån. Till vänster Sepeko Motosyo som arbetar med fadderprogrammet. Foto Kirsi Elo

Tikakoi, en 12-årig massajflicka, sitter på en bänk utanför kyrkan i byn Mabwegere i Tanzania.  Hon svarar allvarsamt på de frågor som ställs av Anna-Riitta Holmström och Sepeko Motosyo från Finska Missionssällskapets fadderprogram. Tikakoi har gått ut lågstadiet och nu vill familjen gifta bort henne. Mormodern som sitter bredvid henne och modern som kommit senare till platsen tycker ändå att det skulle vara bättre för Tikakoi att få fortsätta att gå i skolan. Sällskapets fadderprogram kan ge henne en möjlighet till det.

– Vad gör vi om det visar sig att du inte studerar flitigt? frågar Sepeko flickan.
– Slå mig, svarar hon.

En brud mot kor

Få massajflickor fortsätter sin skolgång till högstadiet. Många familjer har inte råd att utbilda sina barn, och på landsbygden finns heller inga högstadier. Även nivån på undervisningen i de lägre klasser som finns ute i byarna är så dålig, att knappt någon av eleverna kommer åt att fortsätta till högstadiet, även om viljan finns. En flicka är enligt massajtraditionen dessutom redo att giftas bort när hon blivit tonåring.

För en fattig familj är det också viktigt med den brudavgift man får för en flicka, 15–20 nötkreatur. Boskapen betyder allt för massajerna. Själv har flickan inte något att säga till om. Fästmannen är vanligen betydligt äldre än flickan och kan redan ha flera fruar sedan tidigare.

Enligt lagarna i Tanzania får flickor gifta sig först vid 15 års ålder, men det är inte möjligt att övervaka lagen. Tvärtom kan det hända att det man tidigare gjorde officiellt nu görs i smyg. Unga massajkrigare, moraner, till och med rövar bort flickor som hustrur åt sig eller äldre män. Ibland kommer man med brudavgiften i efterskott. Vi träffar också Nyamati, som redan hade hunnit bli bortförd hemifrån, men Sepekos förhandlingar med familjen och byns äldste och ledare ledde till att hon skickades hem tillbaka en vecka senare, till all lycka fortfarande orörd.

Utmanande att hitta lämplig skola

Finska Missionssällskapet inledde ett nytt fadderprojekt i Morogorotrakten i Tanzania i början av detta år. Målet är att stödja massajflickornas utbildning. För tillfället är 13 flickor med i programmet och antalet torde växa ytterligare före årets slut. Avsikten är att man ska ta med flickor i alla åldrar alltifrån förskoleåldern, men ganska snart märkte Anna-Riitta att fadderprogrammet i synnerhet kunde hjälpa flickor som gått ut lågstadiet så att de inte behöver bli bortgifta alltför tidigt.

Fem flickor fick denna höst fortsätta sina studier till internatskolan i staden Morogoro. Nu försöker man hitta en plats åt Tikakoi och Nyamati där de kan repetera sista klassen i lågstadiet, eftersom deras tidigare studieframgång inte räcker till för högstadiet. Flickornas familjer har lovat avstå från sina tankar på att gifta bort dem åtminstone tills vidare.

– Visserligen uppmanade Nyamatis far oss att skicka hem flickan, att hon inte är tillräckligt duktig för att studera. Han sade att de kunde behöva korna, berättar Anna-Riitta.

Traditioner förändras långsamt

Anna-Riittas arbetskamrat i fadderprogrammet är den 25-åriga Sepeko (Sarah) Motosyo. Hon har studerat landsbygdsutveckling vid lantbruksuniversitetet i Sokoine och är en av de få maasaikvinnorna i Morogorotrakten som avlagt en universitetsexamen. Sepekos far har sex fruar och av en syskonskara på cirka fyrtio barn är Sepeko den enda som gått i skola. En amerikansk missionär skickade henne i tiden till ett läroverk för massajflickor i Arusha.

– Jag känner till vår stams kultur och seder och vet hur man talar till de äldste och ledarna i vårt samhälle. Med våld åstadkommer vi ingenting – att hota med polisen är sista utvägen. Vi måste få människor att förstå att en ändring behövs. I massajsamfundet lyssnar man i allmänhet inte på kvinnor, men de respekterar min utbildning. Man lyssnar också på kyrkans röst. Kyrkan växer bland maasaierna, berättar Sepeko.

Fadderprogrammet för massajflickor är ett arbete som Finska Missionssällskapet stöder i stiftet Morogoro inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.  Stiftets biskop Jakob Mameo ole Paulo är själv massaj och arbetar aktivt för att förbättra maasaiernas ställning. Sällskapet stöder även grundandet av massajspråkiga förskolor och deras verksamhet samt evangeliserings- och församlingsarbete bland massajerna.

Barnkonventionens dag 20.11

Den internationella barndagen firas varje år den 20 november för att fira FN:s konvention om barnets rättigheter. Syftet med dagen är att aktualisera barnkonventionen och väcka diskussion om frågor som gäller barns välbefinnande. Fadderbarnsarbetet är ett sätt att främja barnens rättigheter. Den centrala tanken i Finska Missionssällskapets fadderarbete är att på ett konkret sätt fästa uppmärksamhet vid barnens ställning och rättigheter såväl i Finland som i samarbetspartnernas länder.

Läs mer om fadderarbetet på våra hemsidor

Text: Kirsi Elo

Översättning: Ann-Marie Wikström