Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Farväl till tidningspappersskolan

Insamlingen ”Julgåva till missionen” arrangeras till förmån för barn- och ungdomsarbete i de lutherska kyrkorna i Venezuela och Colombia. Kyrkan kommer att inskaffa och renovera en fastighet för kyrkans barnarbete i Santa Teresa de Tuy, sydväst om Venezuelas huvudstad Caracas.

I tre år har en luthersk söndagsskola samlat sextio barn under ett träd i parken eller på någon bakgård. Barnen har varit aktivt med varje söndag, suttit på tidningspapper i sol och regn.

I de nya lokaliteterna kan man arrangera olika slag av verksamhet och barnen kan läsa läxorna i fred. Nio av barnen kommer att få en finländsk fadder vid årsskiftet.

På barnens hemort i Tuydalen ser man klart vad det innebär då ca 90 procent av Venezuelas befolkning på 25 miljoner lever i fattigdom. Miljöproblem, ökande arbetslöshet, kriminalitet och ständiga strejker försvårar livet. Landet är politiskt stark tudelat. Tusentals utbildade unga vuxna har flyttat utomlands.

Religionen kvinnornas sak

-I Venezuela anser man att religionen är hemmens sak, berättar pastor Guillermina Chaparro, den lutherska kyrkans första kvinnliga pastor.

-Männen har delegerat religionsutövningen åt kvinnorna. Kvinnorna, som kommer till mig för att samtala, talar inte bara om religion utan också om frågor kring hem och familj. De talar om våld i familjen, om sexualitet, om bristande självkänsla och könsdiskriminering.

Av venezolanerna är 96 procent katoliker, två procent protestanter. Pingströrelserna, de evangeliska kyrkorna och frikyrkorna växer snabbt. Den lutherska kyrkan i Venezuela har ett sammanlagt medlemsantal på 2 000 personer.

Lekmännen bär ansvar

De lutherska kyrkorna i Venezuela och Colombia är små och verkar i svåra förhållanden. Deras största vardagsutmaningar är fattigdom, långa avstånd och brist på politisk stabilitet. Trots detta föds nya arbetspunkter och församlingar grundas. En del präster sköter flera församlingar, ofta leds församlingarna av lekmän.

I de båda länderna är andelen av befolkningen under 18 år stor och kyrkorna betonar arbetet bland barn och unga. Stödet från Finska Missionssällskapet möjliggör läxläsningsgrupper, daghem, söndagsskola, olika verkstäder, skriftskola och familjearbete. Läger för barn och unga är viktiga arbetsformer. Genom fadderprogrammet får nästan 300 barn i Venezuela och Colombia stöd för sin skolgång.

Finska Missionssällskapet har arbetat i Colombia sedan 1989 och Venezuela sedan 1990.