Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet använde 20,3 miljoner för arbetet utomlands

Finska Missionssällskapets kostnader för arbetet utomlands steg år 2007 till 20,3 miljoner euro. Totalkostnaderna för verksamheten var 26,7 miljoner. Understödet från församlingar och samfund uppgick till 14,2 miljoner, enskilda donationer till 3 miljoner. Finlands utrikesministerium beviljade sällskapet 5,7 miljoner euro för biståndsarbete.

Miljövård och fadderbarn

I arbetet utomlands satsar Finska Missionssällskapet mest, 6,8 miljoner euro, på samhällelig rättvisa och diakoni. I Mauretanien deltog sällskapet i miljöprojekt och samhällsutveckling via Lutherska världsförbundet och sände katastrofhjälp till offren för naturkatastrofer i Asien och Afrika.

Fadderverksamheten omfattar nu tretton länder, med speciell fokus på utbildning av flickor. Strax före påsk fick sällskapet sin 3000. fadder. Många fadderbarn har blivit föräldralösa på grund av aids.

Medlemsantalet i kyrkorna växer

Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor är ofta fattiga och de kristna hör till minoriteterna i landet. Sällskapet satsade på utbildning av personal, subventionerande av lönekostnader och beviljade stipendier för att göra kyrkorna självbärande.

I Senegal gavs bibeln ut på serere, efter närmare 30 års översättningsarbete, och var den första på något av Senegals lokala språk.

I Etiopien och Ryssland nådde verksamheten nya folkgrupper. I Tanzania blev 200 personer från sukumafolket medlemmar i den kristna kyrkan. I Israel döptes kinesiska och thailändska gästarbetare.

Fredsarbete och kamp mot aids

Kyrkorna har en viktig roll i fredsarbetet bl.a. i Colombia och Nepal. Finska Missionssällskapet stödde också lokala medborgarorganisationer, som strävar efter att trygga samhällsfreden.

Aidsdödlighet och hiv är en realitet i många kyrkors liv. Sällskapet ökade sitt understöd för aidsarbetet till 0,7 miljoner euro och stöder samarbetskyrkorna, som utbildar sin personal och frivilliga till att möta personer som insjuknat. Utbildningen satsar speciellt på attitydfostran, kristna värderingar, etik, förändring av traditionella könsroller och sexuellt beteende. En speciellt viktig målgrupp för saklig upplysning är barn och unga.

Donationerna ökade med 29 procent

Församlingar och samfund understödde Finska Missionssällskapets arbete med 14,2 miljoner euro, privatpersoner med 3 miljoner. År 2007 erhöll sällskapet 1,7 miljoner euro i testamenten. Finlands utrikesministerium beviljade 5,7 miljoner euro för biståndsarbete.

Sällskapet arbetar i samråd med lokala kyrkor och kristna organisationer i 29 länder på fem kontinenter. Samarbete med Lutherska världsförbundet sker i Mauretanien, Zimbabwe, Bolivia och Colombia.

År 2007 hade Finska Missionssällskapet 355 anställda av vilka 174 arbetade utomlands.