Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet är nu medlem i ACT-alliansen

Missionssällskapet kanaliserade ifjol katastrofhjälp till offren för översvämningarna i Nepal via ACT Forum. Foto: Prajwaal Maharjan.

Finska Missionssällskapet blev i mars 2018 fullvärdig medlem av ACT-alliansen, ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete. ACT-alliansen verkar i mer än 100 länder och är grundad av 146 kyrkor och organisationer som verkar på kristen grund.

År 2017 gjorde ACT-alliansen det möjligt även för missionsorganisationer, som är involverade i utvecklingssamarbete, påverkansarbete och/eller humanitärt arbete, att bli fullvärdiga medlemmar i alliansen. Finska Missionssällskapet var den första av denna typ av organisation som godkändes som medlem i alliansen.

Redan under sin tid som observatör i ACT-alliansen kanaliserade Finska Missionssällskapet katastrofhjälp via alliansen. Missionssällskapet har också följt ACT-alliansens etiska direktiv och linjedragningar och deltagit i de ACT-forum som koordinerar det lokala arbetet.

“Stärkandet av medlemskapet i ACT-alliansen ger Finska Missionssällskapet möjlighet att delta i internationella beslut och nationella forum. Genom ändringen stärks det internationella samarbetet. Missionssällskapets arbete för att göra slut på fattigdom och ojämlikhet, stärka de mänskliga rättigheterna och möta effekterna av klimatförändringarna effektiviseras. Missionssällskapet och dess samarbetspartner får en starkare röst i nätverket”, säger Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Som fullvärdig medlem i ACT-alliansen använder Missionssällskapet i fortsättningen även alliansens logo i materialet för katastrofarbetet och utvecklingssamarbetet.