Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet behöver mera stöd för kamp mot fattigdomen

Finska Missionssällskapets styrelse har godkänt en verksamhets- och budgetplan, enligt vilken kostnaderna för ordinarie verksamhet för år 2007 uppgår till 25,5 miljoner euro, en ökning på ca 0,6 miljoner euro från året innan.

– Finska Missionssällskapet är en kyrklig organisation för internationellt ansvar och arbetar bland världens fattigaste. Vi mottar hela tiden anhållan om bistånd, som vi inte har kapacitet att bemöta. Det gäller speciellt två områden: minskningen av extrem fattigdom samt stöd för de växande samarbetskyrkornas förkunnelse- och församlingsarbete, säger Finska Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen.

-Finska Missionssällskapet och dess samarbetskyrkor har samma utmaning som FN: att minska antalet människor som lever under fattigdomsgränsen med hälften. De växande men ekonomiskt fattiga kyrkona kan inte råda bot på sin personalbrist utan stöd från sina samarbetsparter.

Arbetet utomlands expanderar

Sällskapet använder 19,2 miljoner euro för arbetet utomlands, d.v.s. 75 procent av totalkostnaderna. Arbete utomlands har expanderat under de senaste åren tack vare ökningen i biståndsmedel, som beviljas av Utrikesministeriet. År 2007 är biståndet 5,7 miljoner euro.

Av verksamhetskostnaderna för arbetet utomlands används 32 procent för förkunnelse och församlingsarbete, 42 procent för diakoni och befrämjandet av samhällelig rättvisa. Diakoni innefattar bl.a. hälsovård och utbildning samt merparten av biståndsprojekten. Dessutom satsar sällskapet på att utveckla kyrkornas självadministration och ekonomiska oberoende samt hiv- och aidsprogram.

Mest medel kanaliseras nästa år till Tanzania 2,2 miljoner och Etiopien 2,0 miljoner, Senegal 1,1, miljoner samt Angola och Ryssland ca 0,9 miljoner till vartdera landet.

För verksamhet i Finland används 6,3 miljoner euro, 25 procent av utgifterna. Sällskapet stöder den lutherska kyrkans församlingar i deras missionsarbete och medelanskaffning bl.a. genom information, utbildning och fostran.

Finska Missionssällskapet verkar i över 20 länder i samarbete med lokala kyrkor och organisationer samt Lutherska världsförbundet. Sällskapet har en personal på ca 380 av vilka 240 arbetar utomlands.