Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet beviljar 70 000 euro i katastrofhjälp till offren för torkan i Etiopien

Finska Missionssällskapet beviljar 70 000 euro från sin katastroffond i humanitär hjälp till offren för torkan i Etiopien.  Målsättningen är framför allt att hjälpa de offer som är allra mest sårbara att stöda lokal livsmedelsproduktion.

Afrikas horn prövas av den svåraste torkan på 60 år. Man beräknar att åtminstone 10 miljoner människor lider av torkan.  Väderfenomenet La Niña har orsakat konsekutiva regnlösa år, och det har lett förstörda skördar, brist på vatten, låg kvalitet på betesmarkerna och förlust av boskap. Värst är torkan i landets östliga och sydöstliga delar. Torkan har också lett till rekordhöga livsmedelspriser. Enligt internationella biståndsorganisationer behöver 3 miljoner etiopier humanitär hjälp.

På de områden som drabbats av torka behövs rent dricksvatten och mat omedelbart. I ett längre perspektiv behövs utsäde, gödsel, foder och boskap så att den lokala livsmedelsproduktionen kommer igång igen. Man räknar med att krisen förvärras under de kommande månaderna. De lokala matförråden är slut, och det är flera månader till nästa skördeperiod.

Missionssällskapets katastrofhjälp kanaliseras via kyrkornas internationella katastrof- och biståndsorganisation ACT Alliance till missionssällskapets långvariga partner, Etiopiens evangeliska Mekane Yesus -kyrka.  Finska Missionssällskapet och Mekane Yesus-kyrkan har samarbetat sedan år 1968. Genom ett flertal biståndsprojekt har man samarbetat för att trygga livsmedelsproduktionen i glesbygden.

Man kan understöda missionssällskapets katastrofarbete i Etiopen genom en donation till katastroffonden: Sampo Bank 800014-161130 (IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet.

Tilläggsuppgifter: Direktören för utrikesarbetet Rolf Steffansson, tfn. 043 824 0649 Missionssällskapets koordinator för katastrofarbetet Mari Tuohimaa, tfn. 043 824 5079

Finska Missionssällskapet 12.7.2011